Egemen Qazaqstan
12615 ماتەريال تابىلدى

پارلامەنت • 11 اقپان، 2020

د. نازارباەۆا: ازاماتتارىمىزدى وتاندىق ونىممەن قامتاماسىز ەتۋىمىز كەرەك

پارلامەنت سەناتىنىڭ توراعاسى داريعا نازارباەۆا پارلامەنتتىك تىڭداۋعا دايىندىق بارىسىندا مەملەكەتتىك قورعانىستىق تاپسىرىستى ورنالاستىرۋ سۇراقتارى بويىنشا مەملەكەتتىك ورگان وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پارلامەنت • 11 اقپان، 2020

سەناتورلارعا مەملەكەتتىك كىرىستەر سالاسىنداعى وزگەرىستەر تانىستىرىلدى

پارلامەنت سەناتى جانىنداعى قارجى جانە بيۋدجەت كوميتەتىنىڭ مۇشەلەرى قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ەكولوگيا • 11 اقپان، 2020

الماتىنىڭ اۋاسىن قالاي جاقسارتامىز؟

الماتىنىڭ اتموسفەرالىق اۋاسىن جاقسارتۋ مəسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن الماتى جەتس-2-ءنى گازعا كوشىرۋ نەمەسە سۇزگى ورناتۋ ويلاستىرىلۋدا. بۇل تۋرالى ەكولوگيا، گەولوگيا جəنە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى  م. مىرزاعاليەۆ ءوزىنىڭ Twitter-دەگى پاراقشاسىندا جازدى.

تەحنولوگيا • 11 اقپان، 2020

قازاقستاندىقتاردىڭ جەكە دەرەكتەرى قالاي الىنادى؟

ءاربىر ازاماتتى ونىڭ جەكە دەرەكتەرىنىڭ پايدالانىلعانى تۋرالى حاباردار ەتۋ، تسيفرلىق قۇجاتتاردى زاڭداستىرۋ جانە ازاماتتارعا بيومەتريكالىق دەرەكتەردىڭ كومەگىمەن مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى الۋعا رۇقسات ەتۋ. وسى جانە باسقا دا جاڭاشىلدىقتار تسيفرلىق تەحنولوگيالار ماسەلەلەرىن رەتتەيتىن زاڭ جوباسىندا ۇسىنىلدى. بۇل تۋرالى تسيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 11 اقپان، 2020

جاستار اتىنان العىس ايتامىز

وتكەن جىلى ەلباسىنىڭ باستاماسىمەن ەلىمىزدە جاستار جىلى دەپ جاريالانعانى بەلگىلى. وسى جىلدىڭ اياسىندا مەملەكەتىمىزدە قوماقتى شارۋا اتقارىلدى. مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ ارقاسىندا جاستاردىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋىنا، ءوز قابىلەت-قارىمدارىن شىڭداۋعا، تاجىريبە الۋعا ۇلكەن مۇمكىندىكتەر جاسالدى.

تاعايىنداۋ • 11 اقپان، 2020

قارجى مينيسترلىگى قارجى مونيتورينگى كوميتەتى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى تاعايىندالدى

پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى - قارجى ءمينيسترى ءاليحان سمايلوۆتىڭ بۇيرىعىنا سايكەس، قارجى مينيسترلىگى قارجى مونيتورينگى كوميتەتى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا داۋلەت ەرتاي ۇلى اقىلبەكوۆ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى قازاقپارات حابارلادى.

پارلامەنت • 11 اقپان، 2020

ازەربايجاندا وتكەن پارلامەنتتىك سايلاۋدا ايەل ۇمىتكەرلەردىڭ ۇلەسى جوعارى

تۇركىتىلدەس ەلدەرى پارلامەنتتىك اسسامبلەياسى باقىلاۋشىلارىنىڭ حالىقارالىق ميسسياسى (تۇركپا) ازەربايجاندا مەرزىمىنەن بۇرىن وتكەن پارلامەنتتىك سايلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا ءباسپاسوز ءماسليحاتىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • 11 اقپان، 2020

سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە دايىندىق بارىسى تالقىلاندى

پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى رومان سكلياردىڭ باسشىلىعىمەن «باسقارۋ ورگاندارىنىڭ، ازاماتتىق قورعانىس مەملەكەتتىك جۇيەسىنىڭ كۇشتەرى مەن قۇرالدارىنىڭ سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە دايىندىعى تۋرالى» كۇن تارتىبىمەن توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ جانە ولاردى جويۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پارلامەنت • 11 اقپان، 2020

ماجىلىستە سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە دايىندىق ماسەلەلەرى قارالدى

بۇگىن ءماجىلىستىڭ ەكولوگيا ماسەلەلەرى جانە تابيعات پايدالانۋ كوميتەتىندە اۆاريالىق-قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ جۇمىسىن رەتتەۋدىڭ پروبلەمالى ماسەلەلەرى جانە كوكتەم مەزگىلىندە ورىن الاتىن تاسقىننىڭ الدىن-الۋعا ارنالعان تاقىرىپتىق وتىرىس ءوتتى. بۇل تۋرالى پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قوعام • 11 اقپان، 2020

ەلوردالىق ۆولونتەر-زاڭگەرلەر ازاماتتارعا تەگىن قۇقىقتىق كومەك كورسەتتى

بۇگىن ء«بىز - بىرگەمىز» جوباسى اياسىندا ەلوردالىق ۆولونتەرلەر «شاپاعات» جانە «اسەم» ساۋدا ورتالىقتارىندا تۇرعىندارعا تەگىن قۇقىقتىق كەڭەستەر بەردى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.