Egemen Qazaqstan
8122 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 21 تامىز، 2019

ءۇش وبلىستا جەل سوعىپ، بۇرشاق كۇتىلەدى

22 تامىز كۇنى ءۇش وبلىستا اۋا رايىنا قاتىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.

سپورت • 21 تامىز، 2019

مەرەي مەدەتوۆ پەن تيمۋر حايداروۆ كانوەدە ەسۋدەن الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا ءوتتى

ۆەنگريانىڭ سەگەد قالاسىندا بايداركا مەن كانوەدە ەسۋدەن الەم چەمپيوناتى باستالدى. جارىستىڭ العاشقى كۇنىندە قازاقستاندىق كانوەشىلەر فينالعا ءوتتى دەپ حابارلايدى Olympic.kz. 

ۇكىمەت • 21 تامىز، 2019

ە. ەرساينوۆ بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ توراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى

بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلايدى.

ايماقتار • 21 تامىز، 2019

قازاقستاندىق شەكارادان 13 دانا بۇعى ءمۇيىزىنىڭ كەسىندىلەرىن الىپ وتپەك بولعان

قورعاس شەكارالىق باقىلاۋ وتريادىنىڭ «حالىقارالىق شەكارا بويى ىنتىماقتاستىعى ورتالىعى» بولىمشەسىنىڭ شەكارا ناريادى ورتالىق اۋماعىنا 13 دانا بۇعى مۇيىزدەرىنىڭ كەسىندىلەرىن الىپ كىرمەك بولعان 50 جاستاعى قازاقستاندىقتى ۇستادى. تاركىلەنگەن تاۋار اكتىمەن «التىنكول» كەدەن بەكەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە تاپسىرىلدى. بۇل تۋرالى ۇقك  شق ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 21 تامىز، 2019

الداعى ەكى تاۋلىكتە جاڭبىر جاۋادى - قازگيدرومەت

22-24 تامىز ارالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، تەمپەراتۋرا تومەندەيدى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» رمك حابارلادى.

ايماقتار • 21 تامىز، 2019

التاي كولگىنوۆ ەلورداداعى جاڭا مەكتەپتىڭ قۇرىلىسىمەن تانىستى

قالا اكىمى التاي كولگىنوۆ ا. يمانوۆ پەن ە. برۋسيلوۆسكي كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىنداعى مەكتەپكە باردى. قازىر وقۋ ورنىندا ىشكى ارلەۋ، باتارەيا ورناتۋ جانە اۋماقتى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. كابينەتتەر مەن اسحانالارعا ارنالعان جيھاز، سپورت جابدىقتارى ساتىپ الىندى. سۋمەن جابدىقتاۋعا جانە ەلەكتر ەنەرگياسىنا قوسىلۋعا رۇقسات بار. تەك جۇمىس قارقىنى باياۋ ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى astana.gov.kz حابارلادى.

ساياسات • 21 تامىز، 2019

دارحان قىدىرالى Nur Otan پارتياسى ساياسي كەڭەسى بيۋروسىنىڭ قۇرامىنا سايلاندى

ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن Nur Otan پارتياسى ساياسي كەڭەسىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا پارتيانىڭ ساياسي كەڭەس بيۋروسىنا مۇشەلىككە «Egemen Qazaqstan» رگ» اق باسقارما توراعاسى دارحان قىدىرالى مەن Jas Otan جاستار قاناتىنىڭ توراعاسى داۋلەت كارىبەك ۇسىنىلدى.

قازاقستان • 21 تامىز، 2019

ەلباسى: Nur Otan فراكتسياسىنىڭ قاتىسۋىمەن ۇكىمەتتىڭ ارنايى وتىرىسىن وتكىزۋ قاجەت

Nur Otan پارتياسىنىڭ ماجىلىستەگى فراكتسياسىنىڭ قاتىسۋىمەن ۇكىمەتتىڭ ارنايى وتىرىسىن وتكىزۋ قاجەت. بۇل تۋرالى Nur Otan پارتياسى ساياسي كەڭەسىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا تۇڭعىش پرەزيدەنت – ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆ ايتتى.

قازاقستان • 21 تامىز، 2019

«مەن – قازاقستاننانمىن» ۆيدەوبلوگەرلەر بايگەسىنە 200-دەن اسا ۆيدەوجوبا كەلىپ ءتۇستى

قازاقستانداعى جاستار جىلى اياسىندا «A kind heart» قوعامدىق بىرلەستىگى «I’m from Qazaqstan» اتتى ۆيدەوروليكتەر بايگەسىن ۇيىمداستىرۋدا.

ايماقتار • 21 تامىز، 2019

ەلوردا اكىمى وسىمدىكتەرى قۋراپ جاتقان بىرنەشە ساياباققا باردى

قالا اكىمى ا. كولگىنوۆ ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە-مينيسترىمەن بىرگە ساياباقتار، بۋلۆارلار مەن بوتانيكالىق باقتاردى ارالاپ، جاياۋ ءجۇرىپ ءوتتى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.