Egemen Qazaqstan
32 ماتەريال تابىلدى

قوعام • 04 اقپان، 2021

جول اپاتىنان 2 فەلدشەر قايتىس بولدى

وسكەمەن-سەمەي تاس جولىندا جول اپاتى بولدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

الەم • 15 قاڭتار، 2021

يندونەزيادا جەر سىلكىنىسىنەن قايتىس بولعاندار سانى 34-كە جەتتى

يندونەزيانىڭ سۋلاۆەسي ارالىنداعى جەر سىلكىنىسىنەن زارداپ شەككەندەردىڭ سانى 26-عا جەتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

رۋحانيات • 14 جەلتوقسان، 2020

ەلوردادا قاليبەك قۋانىشباەۆ اتىنداعى تەاتردىڭ ماۋسىماشارى ءوتتى

بۇگىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى اقتوتى رايىمقۇلوۆا، نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى باحتيار ماكەن مەن زيالى قاۋىم وكىلدەرى ق.قۋانىشباەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق قازاق مۋزىكا دراما تەاترىنىڭ XXX ماۋسىماشارىنا قاتىستى,دەپ حابارلايدى Egemen.kz

ايماقتار • 12 قاراشا، 2020

ەلورداعا قىس كەلگەندە (فوتورەپورتاج)

تابيعاتتىڭ قاي مەزگىلىن الساڭىز دا وزىنە ءتان سۇلۋلىعى ەرەكشە اتموسفەرا سىيلايدى. ال ءبىز وقىرماندار نازارىنا قىس كەلبەتىن كورسەتىپ، ادەمى سۋرەتتەرمەن بولىسپەكپىز.

ايماقتار • 31 قازان، 2020

شىمكەنتتە اكىمشىلىك-ىسكەرلىك ورتالىقتاعى 5 كوپقاباتتى ءۇيدىڭ قۇرىلىسى جىل سوڭىندا اياقتالادى

شىمكەنت – قۇرىلىسى قايناعان الىپ شاھار. قالادا كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى قارقىن العان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

06 شىلدە، 2020

ەڭسەسى بيىك ەلوردا

استانا ايشىقتارى

ايماقتار • 04 مامىر، 2020

تۇركىستان: ماقتاارال اۋدانىنداعى قازىرگى جاعداي (فوتورەپورتاج)

ماقتاارال اۋدانىنىڭ سۋ باسقان ەلدى مەكەندەرىنەن 2 مامىردان باستاپ 31 606 ادام ەۆاكۋاتسيالانعان.

قوعام • 26 ءساۋىر، 2020

ەلوردادا اعاش وتىرعىزۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا

ەلوردادا بۇتالار، اعاشتار مەن گۇلزارلار وتىرعىزۋ جۇمىستارى بەلسەندى ءجۇرىپ جاتىر.

ەلوردا • 21 ءساۋىر، 2020

نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ كوشەلەرى دەزينفەكتسيالاندى (فوتورەپورتاج)

قازاقستان استاناسىندا كوروناۆيرۋسپەن كۇرەسۋ ماقساتىندا ابىلايحان، ب.مومىش ۇلى كوشەلەرى دەزينفەكتسيالاندى.

ايماقتار • 06 ءساۋىر، 2020

ەلوردادا كوشەدە سەبەپسىز جۇرگەندەر جازالانۋدا (فوتورەپورتاج)

«30 ناۋرىزدان باستاپ توتەنشە جاعداي رەجيمى كۇشەيتىلدى. نۇر-سۇلتان قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى ينفەكتسيا تارالۋىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا بارلىق قاجەتتى شارالار قابىلداۋدا. پاترۋلدىك پوليتسيا جاساقتارى كوبەيتىلدى. ازاماتتاردىڭ جانە اۆتوكولىكتەردiڭ قوزعالىسى قالانىڭ بارلىق اۋدانىندا قاتاڭ باقىلاۋعا الىندى» دەيدى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ءباسپاسوز وكىلدەرى.