Egemen Qazaqstan
97 ماتەريال تابىلدى

ۆيدەو • 17 ماۋسىم، 2022

مەردىگەرلەر احمەت بايتۇرسىن ۇلى تۇرعان ءۇيدى بۇزىپ تاستاعان

بيىل 150 جىلدىعىن اتاپ وتەتىن احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ كىندىك قانى تامعان ءۇيدىڭ ىرگەتاسى بۇزىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz «حابار 24» تەلەارناسىنا سىلتەمە جاساپ.

الەم • 27 قاڭتار، 2021

الابامادا قۋاتتى تورنادودان ادامدار كوز جۇمدى

امەريكانىڭ الاباما شتاتىندا قۋاتتى تورنادو بولدى. تورنادادان قازىر ءبىر ادام مەرت بولىپ، ونداعان ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz CNN جاڭالىقتار پورتالىنا سىلتەمە جاساپ.

ۆيدەو • 13 قاڭتار، 2021

بەيرۋتتاعى جارىلىسقا بايلانىستى ەكى رەسەيلىك قاماۋعا الىنۋى مۇمكىن

بۇل تۋرالى ليۆاننىڭ ۇلتتىق اگەنتتىگى NNA حابارلادى، دەپ جازادى Egemen.kz.

مەديتسينا • 07 قازان، 2020

مەديتسينا ۇيىمدارىنا 116،5 ملرد تەڭگە تولەندى

جىل باسىنان بەرى مەملەكەتتىك تاپسىرىس شەڭبەرىندە الماتىلىقتارعا قىزمەت كورسەتكەن مەديتسينا ۇيىمدارىنا 116،5 ملرد تەڭگەدەن استام قارجى تولەندى. بۇل تۋرالى «الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى» كەاق الماتى فيليالى حابارلادى.

ۆيدەو • 26 ماۋسىم، 2020

جۋرناليستەر تۋرالى بەينەبايان جارىق كوردى

بۇگىن جۋرناليستەر كۇنىنە بايلانىستى اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى ارنايى بەينەبايان دايىندادى. مينيستر ايدا بالاەۆا باق قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاپ، الەۋمەتتىك جەلىدە وسى ۆيدەونى ءبولىستى.

ەلباسى • 14 ماۋسىم، 2020

ەلباسى Nazarbayev University تۇلەكتەرى مەن وقىتۋشىلارىن قۇتتىقتادى

بۇل تۋرالى ەلباسىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى ايدوس ۇكىباي Twitter پاراقشاسىندا جازدى.

قوعام • 09 ماۋسىم، 2020

470 مىڭ وتباسى "Birgemiz" قورىنان 50 مىڭ تەڭگەدەن الدى

بۇل تۋرالى "Nur Otan" پارتياسى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى باۋىرجان بايبەك Instagram پاراقشاسىندا جازدى.

پرەزيدەنت • 30 مامىر، 2020

پرەزيدەنت ساياسي قۋعىن-سۇرگىن قۇرباندارىن اقتاۋ ءۇشىن ارنايى مەملەكەتتىك كوميسسيا قۇرۋدى تاپسىردى (ۆيدەو)

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ ساياسي قۋعىن-سۇرگىن جانە اشارشىلىق قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنىنە وراي ۇندەۋ جاسادى.

پرەزيدەنت • 29 مامىر، 2020

قاسىم-جومارت توقاەۆ كۇن ەلەكتر ستانتسياسىن ارالاپ كوردى (ۆيدەو)

بۇگىن مەملەكەت باسشىسى اقمولا وبلىسى، تسەلينوگراد اۋدانىنا جۇمىس ساپارىمەن باردى. پرەزيدەنت ساپارى «Hevel Kazakhstan» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنە قاراستى كۇن ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ جۇمىسىمەن تانىسۋدان باستالدى. اتالعان نىسان بيىل پايدالانۋعا بەرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پارلامەنت • 21 مامىر، 2020

سەناتورلار ساياسي پارتيالاردى قۇرۋ ءۇشىن تىركەۋدى جەڭىلدەتەتىن زاڭ قابىلدادى (ۆيدەو)

ماۋلەن اشىمباەۆتىڭ توراعالىق ەتۋىمەن پارلامەنت سەناتىنىڭ وتىرىسى بولدى. ەڭ الدىمەن، سەناتورلار پرەزيدەنتتىڭ ۇسىنۋى نەگىزىندە جانە كونستيتۋتسياعا، سونداي-اق، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سوت جۇيەسى مەن سۋديالارىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا سايكەس باۋىرجان تۇرسىن ۇلى جۇماعۇلوۆ پەن اسقار سپارتاك ۇلى سمايىلوۆتى باسقا قىزمەتكە تاعايىندالۋىنا بايلانىستى جوعارعى سوتتىڭ سۋدياسى قىزمەتتەرىنەن بوساتتى. بۇل تۋرالى سەناتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.