Egemen Qazaqstan
6592 ماتەريال تابىلدى

سپورت • كەشە

وڭتۇستىك كورەيا شورت-ترەكتەن الەم چەمپيوناتىن وتكىزۋدەن باس تارتتى

وڭتۇستىك كورەيانىڭ سەۋل قالاسىندا 13-15 ناۋرىز كۇندەرىنە جوسپارلانعان شورت-ترەكتەن الەم چەمپيوناتى وتپەيتىن بولدى دەپ حابارلايدى Olympic.kz

پرەزيدەنت • كەشە

قاسىم-جومارت توقاەۆ بىرقاتار مەملەكەتتىك ورگان باسشىلارىمەن كەڭەس وتكىزدى

مەملەكەت باسشىسى قۇقىق قورعاۋ قۇرىلىمدارى مەن قارجى نارىعىن قاداعالايتىن جانە مونيتورينگتەيتىن مەملەكەتتىك ورگاندار باسشىلارىمەن كەڭەس وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

الەم • كەشە

ەلباسى حوسني مۋباراكتىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى

ەلباسى مىسىر اراب رەسپۋبليكاسىنىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى مۇحاممەد حوسني مۇباراكتىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى Elbasy.kz حابارلادى.

قازاقستان • كەشە

ەلباسى تۇرىك ساياساتتانۋشىسى كيۋرشاد زورلۋنى قابىلدادى

بۇگىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆ تۇرىك ساياساتتانۋشىسى، پروفەسسور كيۋرشاد زورلۋنى قابىلدادى. بۇل تۋرالى ەلباسىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.

ايماقتار • كەشە

نۇر-سۇلتاندا العىس ايتۋ كۇنى قالاي تويلانادى؟

العىس ايتۋ كۇنىنە وراي ەلوردادا 20-دان استام مادەني ءىس-شارا جوسپارلانعان. مەرەكەلىك شارالار قالانىڭ بارلىق ۇيىمىندا، وقۋ ورىندارى مەن اۋدان اكىمدىكتەرىندە وتەدى دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

ايماقتار • كەشە

قازاقستان ۇوك اتقارۋشى كوميتەتىنىڭ جاڭا قۇرامى سايلاندى

بۇگىن ەلوردادا قازاقستان ۇوك باس اسسامبلەياسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى. كۇن تارتىبىندە ۇوك نەگىزگى باسقارۋ ورگاندارىن سايلاۋ ماسەلەلەرى قارالدى دەپ حابارلايدى Olympic.kz.

قازاقستان • كەشە

جاستاردى قولداۋ باعىتى بويىنشا كوميسسيا وتىرىسى ءوتتى

بۇگىن Nur Otan پارتياسىنىڭ ورتالىق اپپاراتىندا پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى جۇلدىز وماربەكوۆانىڭ توراعالىعىمەن جاستاردى قولداۋ باعىتى بويىنشا كوميسسيا وتىرىسى ءوتتى.

پارلامەنت • كەشە

د. نازارباەۆا: قازاقستاننىڭ جەڭىل ونەركاسىبىنە ماقساتتى جەكە دامۋ باعدارلاماسى كەرەك

سەنات توراعاسى داريعا نازارباەۆا پارلامەنتتىك تىڭداۋلارعا دايىندىق اياسىندا ساۋدا الاڭدارى ماسەلەسى بويىنشا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جانە نارىق سۋبەكتىلەرىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى سەناتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ۇكىمەت • كەشە

$500 ملن: قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىندا 52 كەلىسىمگە قول قويىلدى

بۇگىن حورەزم وبلىسىنىڭ ۇرگەنىش قالاسىندا پرەمەر-مينيستر اسقار مامين وزبەكستان پرەمەر-ءمينيسترى ابدۋللا اريپوۆپەن كەلىسسوز وتكىزدى جانە قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ ايماقارالىق ىنتىماقتاستىعىنىڭ ءىى فورۋمىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلادى.

ايماقتار • كەشە

ەلىمىزدىڭ 4 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى

بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» رمك ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.