Egemen Qazaqstan
12615 ماتەريال تابىلدى

قوعام • 11 اقپان، 2020

ەلوردادا ءبىرىنشى اۋىسىمداعى مەكتەپ وقۋشىلارىنا ساباق بولمايدى

بۇگىن ەلوردادا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى قالا مەكتەپتەرىنىڭ ءبىرىنشى اۋىسىمىنداعى 0-9 سىنىپ وقۋشىلارىنا ساباق بولمايدى. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسى ءبىلىم باسقارماسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • 11 اقپان، 2020

قىتايدان تاعى 217 قازاقستاندىق ەۆاكۋاتسيالاندى - ەلجان ءبىرتانوۆ

بۇگىن تاڭەرتەڭ بەيجىڭ قالاسىنان قازاقستاننىڭ 217 ازاماتى جەتكىزىلدى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلجان ءبىرتانوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتتى.

قوعام • 11 اقپان، 2020

قىرعىزستاننان 8 مىڭعا جۋىق ازامات قايتارىلدى - بەردىبەك ساپارباەۆ

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا كۇن تارتىبىنەن تىس قورداي اۋدانىنداعى وقيعا تۋرالى ماسەلە جانە وقيعا سالدارىن جويۋ جونىندەگى ۇكىمەت كوميسسياسىنىڭ اتقارعان جۇمىسى قارالدى.  

قوعام • 11 اقپان، 2020

قازىرگى تاڭدا قورداي اۋدانىندا جاعداي تۇراقتى - بەردىبەك ساپارباەۆ

بەردىبەك ساپارباەۆ قورداي اۋدانىنداعى وقيعا سالدارىن جويۋ جونىندەگى ۇكىمەتتىك كوميسسيانىڭ اتقارعان جۇمىستارىن باياندادى.

قازاقستان • 11 اقپان، 2020

بۇگىندە قحر اۋماعىندا 497 قازاقستان ازاماتى بار - م. تىلەۋبەردى

بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇحتار تىلەۋبەردى ۇكىمەت وتىرسىندا ايتتى.

قازاقستان • 11 اقپان، 2020

قازاقستاندا جرۆي سيمپتومدارى بار 134 ادام اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى - ە. ءبىرتانوۆ

بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ە. ءبىرتانوۆ قازاقستاندا كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيانىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋ شارالارى جايىندا ايتتى.

ۇكىمەت • 11 اقپان، 2020

ۇكىمەت كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنا قاتىستى جاعدايدى قاراستىردى

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا قازاقستاندا كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيانىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋ شارالارى قارالدى. 

ۇكىمەت • 11 اقپان، 2020

بەردىبەك ساپارباەۆ قورداي وقيعاسى جونىندەگى ۇكىمەتتىك كوميسسيانى باسقارا بەرەدى

بەردىبەك ماشبەك ۇلى قورداي اۋدانىنداعى وقيعا سالدارىن جويۋ جونىندەگى ۇكىمەتتىك كوميسسيانى ودان ءارى باسقارا بەرەدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-مينيستر اسقار مامين ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتتى.

11 اقپان، 2020

ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ قورىتىندىلارى تالقىلاندى

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلىمىزدىڭ 2020 جىلعى قاڭتارداعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ قورىتىندىلارى جانە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ ورىندالۋى ماسەلەلەرى قارالدى. 

تاعايىنداۋ • 11 اقپان، 2020

اسقار مامين جامبىل وبلىسىنىڭ جاڭا اكىمىن تانىستىردى

ۇكىمەت باسشىسى اسقار مامين جامبىل وبلىستىق ءماسليحاتىنىڭ كەزەكتەن تىس سەسسياسىنا قاتىستى، وندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ ءوڭىر اكىمى قىزمەتىنە ۇسىنعان بەردىبەك ساپارباەۆتىڭ كانديداتۋراسىنا ءبىراۋىزدان كەلىسىم بەرىلدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.