Egemen Qazaqstan
4365 ماتەريال تابىلدى

قازاقستان • كەشە

دەسانتتىق-شابۋىلداۋ اسكەرلەرىنىڭ بريگاداسى دابىلمەن كوتەرىلدى

قورعانىس ءمينيسترىنىڭ الماتى گارنيزونىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا دەسانتتىق-شابۋىلداۋ اسكەرلەرى اسكەري ءبولىمىن قاۋىرت وقۋ-جاتتىعۋ دابىلى بويىنشا كوتەردى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

رۋحانيات • كەشە

رۋحاني قۇندىلىقتار – قوعام بىرلىگىنىڭ نەگىزى

الماتىداعى نۇر-مۇباراك ۋنيۆەرسيتەتىندە «رۋحاني قۇندىلىقتار – قوعام بىرلىگىنىڭ نەگىزى» اتتى يمامداردىڭ ايماقتىق فورۋمى ءوتتى. فورۋمعا الماتى قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەرجان باباقۇماروۆ، قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ توراعاسى، باس ءمۇفتي سەرىكباي قاجى وراز قاتىستى. بۇل تۋرالى اكىمدىكتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

قازاقستان • كەشە

قازاقستان ءماسليحاتتارىنىڭ قۇرىلعانىنا 25 جىل تولۋىنا ارنالعان كونفەرەنتسيا ءوتتى

نۇر-سۇلتان قالاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءماسليحاتتارىنىڭ قۇرىلعانىنا 25 جىل تولۋىنا ارنالعان رەسپۋبليكالىق كونفەرەنتسيا ءوتتى. بۇل تۋرالى پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ەكونوميكا • كەشە

ەلوردا اكىمدىگى بىرقاتار ينۆەستيتسيالىق جوبانى قولدادى

ەلوردا اكىمى التاي كولگىنوۆتىڭ باسشىلىعىمەن ينۆەستيتسيا ماسەلەلەرى جونىندەگى وڭىرلىك ۇيلەستىرۋ كەڭەسى ءوتتى. قولداۋ كورسەتىلگەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ناتيجەسىندە 2 مىڭنان استام جۇمىس ورنىن قۇرۋ مۇمكىندىك بولادى. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • كەشە

ۇكىمەت ۇيىندە زەينەتاقى جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى

ۇكىمەت ۇيىندە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى بەردىبەك ساپارباەۆ زەينەتاقى جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ بويىنشا جۇمىس توبىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قوعام • كەشە

تابىسى از وتباسىلاردىڭ بالالارىنا كەپىلدەندىرىلگەن الەۋمەتتىك توپتامانىڭ قۇرامى قالىپتاستىرىلدى

ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى جانە ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنىڭ ۇسىنىمدارى نەگىزىندە اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الاتىن تابىسى از وتباسىلاردىڭ بالالارىنا ارنالعان 2020 جىلعى 1 قاڭتاردان بەرىلە باستايتىن كەپىلدەندىرىلگەن الەۋمەتتىك توپتاماسىن قالىپتاستىردى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پارلامەنت • كەشە

داريعا نازارباەۆا قازاقستان ءماسليحاتتارىنىڭ 25 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى

پارلامەنت سەناتىنىڭ توراعاسى داريعا نازارباەۆا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءماسليحاتتارىنىڭ قۇرىلعانىنا 25 جىل تولۋىنا ارنالعان رەسپۋبليكالىق كونفەرەنتسياعا قاتىسۋشىلاردىڭ الدىندا ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پارلامەنت • كەشە

نۇرلان نىعماتۋلين ءماجىلىستىڭ بيۋرو وتىرىسىن وتكىزدى

ءماجىلىس سپيكەرى نۇرلان نىعماتۋليننىڭ توراعالىعىمەن پالاتانىڭ بيۋرو وتىرىسى ءوتىپ، الداعى جالپى وتىرىستىڭ كۇن ءتارتىبى ناقتىلاندى. بۇل تۋرالى پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • كەشە

الداعى دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟

سينوپتيكتەر 7-9 جەلتوقسانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن حابارلادى.

قوعام • كەشە

ەلوردادا 2023 جىلى «قولجەتىمدى دارىگەر» جوباسى بويىنشا 51 نىسان اشىلادى

باس قالادا 2023 جىلدىڭ اياعىنا دەيىن العاشقى مەديتسينالىق-سانيتارلىق كومەك ءىسىن ىلگەرىلەتۋ ماقساتىندا «قولجەتىمدى دارىگەر» جوباسى اياسىندا 51 نىسان اشىلادى دەپ كۇتىلۋدە. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.