Egemen Qazaqstan
3972 ماتەريال تابىلدى

ساياسات • بۇگىن، 11:15

قازاقستان ەلشىسى ەفيوپيا پرەزيدەنتىنە سەنىم گراموتالارىن تاپسىردى

ەفيوپياداعى قازاقستاننىڭ ەلشىسى بارلىباي سادىقوۆتىڭ ەفيوپيا پرەزيدەنتى ساحلەۆورك زەۆدە حانىمعا سەنىم گراموتالارىن تاپسىرۋ ءراسىمى ءوتتى.

قازاقستان • بۇگىن، 11:05

ەلوردادا 1200 ورىنعا ارنالعان مەكتەپ سالىنادى

18 قاراشادا ەلوردا اكىمدىگى، باحرەين پاتشالىعىنىڭ پاتشالىق قايىرىمدىلىق قورى جانە «نۇرلى استانا» كورپوراتيۆتىك قورى اراسىندا نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اۋماعىندا مەكتەپ قۇرىلىسىنىڭ جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ تۋرالى ۇشجاقتى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.

قوعام • بۇگىن، 10:57

ەلوردادا 34 مىڭعا جۋىق بالا تۇماۋعا قارسى ەكپە الدى

ەلوردادا ازاماتتاردى تۇماۋ مەن جرۆي-گە قارسى ەگۋ ناۋقانى اياقتالدى. ۆاكتسيناتسيامەن 7270 مەديتسينا قىزمەتكەرى، 33 789 بالا، جۇكتىلىكتىڭ ەكىنشى جانە ءۇشىنشى تريمەسترىندە 6000 جۇكتى ايەل، سوزىلمالى اۋرۋلار، جۇرەك-قان تامىرلارى جانە تىنىس الۋ جۇيەسى اۋرۋلارىمەن اۋىراتىن 47 281 ادام قامتىلدى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.

100 • بۇگىن، 10:34

«سوتسياليستىك قازاقستان» گازەتى: قالىڭ بۇقارا – ءباسپاسوزدىڭ تىرەگى

«قالىڭ بۇقارا – ءباسپاسوزدىڭ تىرەگى» ماقالاسى 1938 جىلى «سوتسياليستىك قازاقستان» گازەتىنىڭ №101 سانىنا شىققان.

ساياسات • بۇگىن، 10:20

شۆەيتساريا پرەزيدەنتى قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى

شۆەيتساريا پرەزيدەنتى ۋلي ماۋرەر قازاقستانعا جوسپارلانعان رەسمي ساپارمەن كەلەدى. بۇل تۋرالى  پرەزيدەنتتىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى بەرىك ءۋالي Facebook پاراقشاسىندا جازدى.

قازاقستان • بۇگىن، 10:15

ءاليحان سمايىلوۆ ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىستى

پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى – قارجى ءمينيسترى ءاليحان سمايىلوۆ ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ەكونوميكا • بۇگىن، 10:10

ەۋروپا قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى «كۇرتى-قاپشاعاي» جولىن قايتا جاڭارتۋ جوباسىن قارجىلاندىرادى

يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىندە ەۋروپا قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى مەن «QazAvtoJol» ۇك» اق اراسىندا «كۇرتى-قاپشاعاي» جوباسى بويىنشا كرەديتتىك كەلىسىمگە قول قويۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قوعام • بۇگىن، 10:02

ەلوردادا 0-4 سىنىپ وقۋشىلارىنا ساباق بولمايدى

نۇر-سۇلتان قالاسىندا ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 0-4 سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن ساباق بولمايدى. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ ءبىلىم باسقارماسى حابارلادى.

100 • بۇگىن، 09:59

«ەڭبەكشى قازاق» گازەتى: «ەڭبەكشى قازاق ەستەرىڭدە بولسىن»

«ەڭبەكشى قازاق ەستەرىڭدە بولسىن» ماقالاسى 1926 جىلى «ەڭبەكشى قازاق» گازەتىنىڭ №112 سانىنا شىققان.

رۋحانيات • بۇگىن، 09:10

Junior ەurovision: ەرجان ماكسيم 10-شى بولىپ ونەر كورسەتەدى⠀

كەشە پولشادا بالالار ەۆروۆيدەنيەسىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتتى. قازاقستاننىڭ وكىلى ەرجان ماكسيم 10-شى نومىردە ونەر كورسەتەتىن بولدى. ول «ارمانىڭنان قالما!»  دەپ اتالاتىن ءانىن  ۋەلس قاتىسۋشىسىنان  كەيىن ورىندايدى.