Egemen Qazaqstan
6777 ماتەريال تابىلدى

قازاقستان • 25 اقپان، 2020

سۋ تاسقىنى كەزەڭىنىڭ الدىندا گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستارعا تالداۋ جۇرگىزىلدى

بۇگىن ۇكىمەت الاڭىندا وتكەن ءباسپاسوز كونفەرەنتسياسىندا ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە-ءمينيسترى سەرگەي گروموۆ سۋ تاسقىنى كەزەڭى قارساڭىندا ەلىمىزدە بارلىق گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستارعا تەكسەرۋ جۇرگىزۋ تۋرالى ايتىپ بەردى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

سپورت • 25 اقپان، 2020

قازاقستاندىق گيمناستتار Garcia Fair Cup حالىقارالىق تۋرنيرگە قاتىستى

23 اقپان كۇنى بۋداپەشتتە كوركەم گيمناستيكادان Garcia Fair Cup حالىقارالىق ءتۋرنيرى باستالدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قوعام • 25 اقپان، 2020

سينوپتيكتەر بىرنەشە وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى

اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى 26 اقپان كۇنگە بىرنەشە وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالاندى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» رمك حابارلادى.

سپورت • 25 اقپان، 2020

جانبوتا الدابەرگەنوۆا جانكۇيەرلەردى شىمبۇلاقتاعى الەم كۋبوگىنە شاقىرادى

28 اقپان مەن 1 ناۋرىز ارالىعىندا الماتىدا فريستايلدان الەم كۋبوگى كەزەڭى وتەدى.  بۇل تۋرالى ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • 25 اقپان، 2020

قازاقستانداعى كوروناۆيرۋس بويىنشا ەپيدەميولوگيالىق جاعداي

قحر مەن شەكارالاس مەملەكەتتەردەن كەلگەن ازاماتتارعا مونيتورينگ جالعاسۋدا. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قوعام • 25 اقپان، 2020

«بايقوڭىر» اۋدانىندا سۋ تاسقىنىن الدىن الۋ ماقساتىندا جەدەل شتاب قۇرىلدى

قازىرگى تاڭدا «بايقوڭىر» اۋدانىندا سۋ استىندا قالۋى مۇمكىن 12 ۋچاسكەدە 453 تۇرعىن ءۇي بار. توتەنشە جاعداي تۋىنداسا، تاماقتاندىرۋ جانە ۋاقىتشا ورنالاستىرۋ پۋنكتتەرى دايىندالدى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.

الەم • 25 اقپان، 2020

رەجەپ تايىپ ەردوعان ازەربايجانعا ءىس-ساپارمەن باردى

تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان رەسمي ساپارمەن ازەربايجانعا باردى. بۇل تۋرالى Anadolu اگەنتتىگى حابارلادى.

پارلامەنت • 25 اقپان، 2020

سەناتورلار وزبەكستانمەن زاڭسىز كوشى-قون كەلىسىمنىڭ راتيفيكاتسياسىن قارادى

پارلامەنت سەناتى حالىقارالىق قاتىناستار، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى زاڭسىز كوشى-قونعا قارسى كۇرەستەگى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى قارالدى. جيىن كوميتەت باسشىسى مۇحتار قۇل-مۇحاممەدتىڭ توراعالىق ەتۋىمەن ءوتتى. بۇل تۋرالى پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ەكونوميكا • 25 اقپان، 2020

قازاقستان جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدە الەمدىك تاجىريبەنى قولدانباق

وتاندىق اۆتوموبيل جولدارى سالاسىنىڭ وكىلدەرى شۆەتسيا استاناسى، ستوكگولمدە جول قوزعالىسى قاۋىپسىزىدىگى تاقىرىبىندا وتكەن ءىىى دۇنيەجۇزىلىك مينيسترلىك كونفەرەنتسياسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پارلامەنت • 25 اقپان، 2020

سەناتورلار شىمكەنت قالاسىنىڭ كاسىپكەرلەرىمەن كەزدەستى

پارلامەنت سەناتى ەكونوميكالىق ساياسات، يننوۆاتسيالىق دامۋ جانە كاسىپكەرلىك كوميتەتىنىڭ دەپۋتاتتارى شىمكەنت قالاسىندا كاسىپكەرلەرمەن جانە «قازاقستاننىڭ ينۆەستيتسيالىق قورى»، «Shymkent» اكك» اكتسيونەرلىك قوعامدارى مەن «اتامەكەن» وڭىرلىك كاسىپكەرلىك پالاتاسىنىڭ باسشىلارىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.