Egemen Qazaqstan
16383 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 29 ماۋسىم، 2022

شقو تۇرعىنىنان قارۋ-جاراق پەن وق-دارىلەر تاركىلەندى

التاي اۋدانىنىڭ جەرگىلىكتى تۇرعىنى تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا قارۋ-جاراق پەن وق-دارىلەردى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ ءتيىستى رۇقساتىنسىز ساقتاعانى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

كوروناۆيرۋس • 29 ماۋسىم، 2022

ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 528 ادام ەم قابىلداپ جاتىر

ەل اۋماعىندا 528 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان ەمدەلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz COVID-19 تارالۋىنا جول بەرمەۋ جونىندەگى ۆاك-قا سىلتەمە جاساپ.

الەم • 29 ماۋسىم، 2022

«قىتاي - قىرعىزستان - وزبەكستان» تەمىرجولى سالىنادى

قىتاي–قىرعىزستان–وزبەكستان تەمىرجول قۇرىلىسىنىڭ ىقتيمال باعىتى جاقىندا قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كابينەتىنىڭ جينالىسىندا تالقىلاندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

الەم • 29 ماۋسىم، 2022

ءۇندىستاندا ءتورت قاباتتى ءۇي قۇلاپ، 19 ادام مەرت بولدى

ءۇندىستاننىڭ مۋمباي قالاسىندا ءتورت قاباتتى ءۇي قۇلاپ، 19 ادام مەرت بولدى، تاعى بىرنەشە تۇرعىن ءۇيىندى استىندا قالىپ قويدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

وقيعا • 29 ماۋسىم، 2022

پاۆلوداردا جول اپاتىنان ءبىر ادام قايتىس بولدى

پاۆلودار-قىزىلوردا تاس جولىنىڭ 25 شاقىرىمىندا تويوتا كامري اۆتوكولىگى مەن كاماز جۇك كولىگى سوقتىعىستى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قوعام • 29 ماۋسىم، 2022

تۇرىكسوي مەن وتانداستار قورى ىنتىماستىق جونىندەگى مەموراندۋمعا قول قويدى

2022 جىلعى 28 ماۋسىمدا نۇر-سۇلتان قالاسىندا «وتانداستار قورى» كەاق جانە تۇركى تىلدەس ەلدەردىڭ مادەنيەتى مەن ونەرىن دامىتۋ جونىندەگى حالىقارالىق ۇيىممەن (تۇرىكسوي) ەكىجاقتى ءوزارا ىنتىماقتاستىق جونىندەگى مەموراندۋمعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قازاقستان • 29 ماۋسىم، 2022

قارجىنى ەلگە قايتارۋ قالاي جۇرگىزىلەدى؟

باس پروكۋراتۋرادا ەكونوميكا­لىق رەسۋرستاردى زاڭسىز شوعىر­لاندىرۋعا جانە زاڭسىز الىنعان م ۇلىكتەردى قايتارۋعا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى تالقىلاندى، دەپ حابارلادى ۆەدومستۆونىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

ەكونوميكا • 29 ماۋسىم، 2022

بەرەشەك – 24،3 ملرد تەڭگە

جالپى رەسپۋبليكا بويىنشا بۇگىندە جەكە تۇلعالاردىڭ م ۇلىك سالىعى، جەر سالىعى جانە كولىك قۇرالدارى سالىعى بويىنشا بەرەشەگى 919 مىڭ سالىق تولەۋشى بويىنشا 24،3 ملرد تەڭگەنى قۇرادى، ونىڭ ىشىندە بەرەشەكتىڭ نەگىزگى سوماسى كولىك قۇرالدارى سالىعىنا تيەسىلى – 22،8 ملرد تەڭگە. بۇل تۋرالى قارجى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى حابارلادى.

قوعام • 29 ماۋسىم، 2022

شەكارا شەبىندەگى ءوڭىردىڭ حالقىمەن جۇزدەستى

پرەزيدەنت كەڭەسشىسى مالىك وتارباەۆ جاقىندا الماتى وبلىسىندا بولىپ، رايىمبەك جانە كەگەن اۋداندارىنىڭ حالقىمەن جۇزدەسىپ قايتتى.

ۇكىمەت • 29 ماۋسىم، 2022

ەرلان قوشانوۆ: بيزنەسكە دە، ۇكىمەتكە دە اشىق ءارى تۇسىنىكتى سالىق جۇيەسى قاجەت

Amanat پارتياسىنىڭ توراعاسى، پارلامەنتتىك فراكتسيا جەتەكشىسى ەرلان قوشانوۆ سالىق زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان جيىندا: «پار­تيا سىزدەردىڭ بارلىق سىندارلى ۇسى­نىس­تارىڭىزدى قولداۋعا دايىن. بۇگىن­گى تالقىلاۋ – جاڭا سالىق جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ جولىنداعى ستراتەگيالىق مىندەتتەردى شەشۋدەگى ۇلكەن بىرلەسكەن جۇمىستىڭ باستاماسى»، دەدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.