Egemen Qazaqstan
8351 ماتەريال تابىلدى

سپورت • 05 اقپان، 2020

تالعاردا شاڭعىمەن جارىسۋدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى اياقتالدى

الماتى وبلىسى تالعار قالاسىنداعى «الاتاۋ» شاڭعى-بياتلون كەشەنىندە شاڭعىمەن جارىسۋدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ ءبىرىنشى اينالىمى اياقتالدى. بۇل تۋرالى Olympic.kz حابارلادى.

قازاقستان • 05 اقپان، 2020

2020 جىلعا ارنالعان ەگىستىك تۇقىمى جەتكىلىكتى مە؟

اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى 2020 جىلعا ارنالعان قانشا ەگىستىك تۇقىمى بارىن حابارلادى.

سپورت • 05 اقپان، 2020

جاعاجاي ۆولەيبولىنان ازيا چەمپيوناتىنا قاتىساتىن قۇرام انىقتالدى

10-16 اقپان ارالىعىنا تايلاندتىڭ ۋدون تحاني قالاسىندا جاعاجاي ۆولەيبولىنان ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىنداعى ازيا چەمپيوناتى وتەدى. Olympic.kz وسى دوداعا قاتىساتىن قۇرامنىڭ انىقتالعانىن حابارلادى.

ايماقتار • 05 اقپان، 2020

كوكشەتاۋدا سۋ قۇبىرى جارىلىپ، 20 تۇرعىن ءۇي سۋدان اجىراتىلدى

كوكشەتاۋ قالاسىندا سۋ قۇبىرى جارىلىپ، 20 تۇرعىن ءۇي سۋدان اجىراتىلدى. بۇل تۋرالى قازاقپارات حابارلادى.

قازاقستان • 05 اقپان، 2020

قازاقستان ەلشىسى ميانما پرەزيدەنتىنە سەنىم گراموتالارىن تاپسىردى

4 اقپاندا ميانما وداق رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن قوسا اتقارۋشى راۋشان ەسبۋلاتوۆا ەلدىڭ پرەزيدەنتى ۆين مينگە سەنىم گراموتالارىن تاپسىردى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

الەم • 05 اقپان، 2020

بەلگىلى رەسەيلىك اكتەر ومىردەن ءوتتى

سانكت-پەتەربۋرگتە اكتەر دميتري بۋلبا قايتىس بولدى. بۇل تۋرالى قالالىق «ماستەرسكايا» تەاترىنىڭ حابارلاماسىندا ايتىلعان.

ايماقتار • 05 اقپان، 2020

باقىتجان ساعىنتاەۆ قالا تۇرعىندارىمەن كەزدەستى

الماتى قالاسىنىڭ اكىمى باقىتجان ساعىنتاەۆ تۇركسىب اۋدانى اكىمىنىڭ تۇرعىندار الدىنداعى ەسەپ بەرۋ كەزدەسۋىنە قاتىستى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 05 اقپان، 2020

تاراز قالاسىنىڭ اينالاسىنا جاسىل جەلەك قۇرىلادى

بۇگىن وبلىس اكىمىنىڭ توراعالىعىمەن وتكەن جيىندا شاھار اۋماعىنان جاسىل بەلدەۋ جاساقتاۋ ماسەلەسى تالقىلاندى. بۇل تۋرالى جامبىل وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • 05 اقپان، 2020

ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىلگەرىلەتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى

سەناتتا ەكونوميكالىق ساياسات، يننوۆاتسيالىق دامۋ جانە كاسىپكەرلىك كوميتەتىنىڭ مۇشەلەرى «Kazakh Invest» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ، ۇلتتىق ەكونوميكا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىكتەرىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

رۋحانيات • 05 اقپان، 2020

ەلوردادا ابايدىڭ 175 جىلدىعىنا ارنالعان رەسپۋبليكالىق ايتىس وتەدى

نۇر-سۇلتان قالاسىندا 8-اقپان كۇنى ۇلى ابايدىڭ 175 جىلىعىنا وراي «ادامزاتتىڭ الىبى – حاكىم اباي» اتتى رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى وتەدى.