Egemen Qazaqstan
8129 ماتەريال تابىلدى

سپورت • 30 قاڭتار، 2020

تاۋ شاڭعىسىنان يانتسيندەگى الەم كۋبوگى كەيىنگە شەگەرىلدى

كوروناۆيرۋس ەپيدەمياسىنىڭ تارالۋىنا بايلانىستى حالىقارالىق شاڭعى فەدەراتسياسى، قىتاي تاۋ شاڭعى قاۋىمداستىعى مەن جەرگىلىكتى يانتسين قالاسىنىڭ ۇيىمداستىرۋشىلارى 15-16 اقپان كۇندەرىنە جوسپارلانعان تاۋ شاڭعىسىنان ەرلەر اراسىنداعى Audi FIS الەم كۋبوگىن كەيىنگە شەگەرگەندى ءجون سانادى. بۇل جايىندا ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتى حابارلادى.

30 قاڭتار، 2020

نۇر-سۇلتاندا بايقوڭىر اۋدانىنىڭ اكىمى تاعايىندالدى

بۇگىن پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ جانە قالالىق ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ كەلىسىمىمەن نۇرساعاتوۆ نۇربول تولەگەن ۇلى نۇر-سۇلتان قالاسى بايقوڭىر اۋدانىنىڭ اكىمى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگى جاريالادى.

قازاقستان • 30 قاڭتار، 2020

ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتىنىڭ سەناتىندا پالاتا توراعاسىنىڭ ورىنباسارى اسقار شاكىروۆتىڭ توراعالىق ەتۋىمەن جەرگىلىكتى وكىلدى ورگاندار ءوزارا ءىس-قيمىل جونىندەگى كەڭەستىڭ كەزەكتى وتىرىسى بولدى. جۇزدەسۋگە قازاقستان زاڭگەرلەر وداعىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. بۇل جايىندا پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • 30 قاڭتار، 2020

سەناتورلار سالىق شارالارىنا قاتىستى كوپجاقتى كونۆەنتسيانى قارادى

پارلامەنت سەناتى قارجى جانە بيۋدجەت كوميتەتىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا «سالىقتىق بازانى بۇركەمەلەۋگە جانە پايدانى سالىق سالۋ اياسىنان الىپ كەتۋگە قارسى ءىس-قيمىل جاساۋ ماقساتىندا سالىقتىق كەلىسىمدەرگە قاتىستى شارالاردى ورىنداۋ جونىندەگى كوپجاقتى كونۆەنتسيانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى قارالدى.

رۋحانيات • 30 قاڭتار، 2020

قازىرگى زامانعى قازاق ادەبيەتى 6 تىلگە اۋدارىلادى

«جاھانداعى زاماناۋي قازاقستاندىق مادەنيەت» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا اتقارىلعان جۇمىستاردىڭ ءبىرى - قازاق تىلىندەگى انتولوگيالاردى بۇۇ تىلدەرىندە باسىپ شىعارۋ قولعا الىنادى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ رەسمي اقپاراتتىق سايتىندا جازىلعان.

سپورت • 30 قاڭتار، 2020

فۋتزالدان قازاقستان قۇراماسى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭى قارساڭىندا ءباسپاسوز جيىنىن وتكىزدى

بۇگىن قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىن كەڭسەسىندە فۋتزالدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ەليتالىق كەزەڭى قارساڭىندا قازاقستان قۇراماسى باس باپكەرى مەن ويىنشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن ءباسپاسوز جيىنى ءوتتى. بۇل جايىندا مادەنيەت جانە سپورت مينيسترىلىگىنىڭ سايتى حابارلاعان.

قوعام • 30 قاڭتار، 2020

بايقوڭىر اۋدانىندا بيىل 900 ورىندىق مەكتەپ پەن ءۇش ساياباق سالىنادى

«بايقوڭىر» اۋدانى اكىمىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ەرلان جاۋلىباەۆ حالىق الدىندا ەسەپ بەرۋ كەزدەسۋىندە اعىمداعى جىلى پايدالانۋعا بەرىلەتىن نىساندار جايلى مالىمدەدى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.

قازاقستان • 30 قاڭتار، 2020

مينيسترلىككە باعىنىستى ۇيىمدار باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن جينالىس ءوتتى

بۇگىن مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىندە وبلىستىق سپورت باسقارمالارى، ۆەدومستۆولىق باعىنىستاعى ۇيىمدار باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن جينالىس ءوتتى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.

قازاقستان • 30 قاڭتار، 2020

اسقار مامين يننوۆاتسيالار مەن تسيفرلاندىرۋ سالاسىنداعى شەتەلدىك ساراپشىلارمەن كەزدەستى

پرەمەر-مينيستر اسقار مامين «Digital Almaty: جاھاندىق ەكونوميكانىڭ تسيفرلىق بولاشاعى» فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن الماتى قالاسىنا كەلگەن تسيفرلاندىرۋ جانە يننوۆاتسيالار سالاسىنداعى شەتەلدىك ىسكەرلىك، ۇكىمەتتىك جانە ساراپشىلىق ورتا وكىلدەرىمەن كەزدەسۋلەر وتكىزدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

رۋحانيات • 30 قاڭتار، 2020

«تۋعان جەر» باعدارلاماسى اياسىندا 825 جاڭا نىسان سالىندى

بۇل باستاما اياسىندا قولعا الىنعان جوبا قازاقستاندىقتاردى تۋعان ولكەسىن دامىتۋعا تارتۋدى، جەرگىلىكتى جەرلەردەگى الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى شەشۋدە مەملەكەت پەن ازاماتتىق قوعامدى جۇمىلدىرۋدى ماقسات ەتەدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ رەسمي اقپاراتتىق رەسۋرسى حابارلادى.