Egemen Qazaqstan
12319 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 22 مامىر، 2020

«جۇمىسپەن قامتۋ جول كارتاسى» باعدارلاماسىنا قالاي قاتىسادى؟

بۇگىن قالالىق شتاب ۆولونتەرلەرى بىرقاتار ءىرى ساۋدا ورتالىقتارى مەن حالىق كوپ جينالاتىن ورىنداردا بولدى. باستى ماقسات – ازاماتتارعا «جۇمىسپەن قامتۋ جول كارتاسى – 2020-2021» باعدارلاماسىنىڭ ارتىقشىلىقتارىن ءتۇسىندىرۋ دەپ حابارلايدى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

ءبىلىم • 22 مامىر، 2020

ەلوردادا ۇبت 20 ماۋسىم - 5 شىلدە ارالىعىندا وتەدى

بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسشىسى شولپان قادىروۆا اكىمدىكتىڭ  Facebook پاراقشاسىندا وتكەن ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا مالىمدەدى.

ەلوردا • 22 مامىر، 2020

ەلورداداعى بالاباقشالار 1 ماۋسىمنان قالىپتى جۇمىسىن باستايدى

بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسشىسى شولپان قادىروۆا مالىمدەدى.

ساياسات • 22 مامىر، 2020

كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى قۇرمەت گراموتاسىمەن ماراپاتتالدى

سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇحتار تىلەۋبەردى ميسسياسىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىسى كيم دە سيكتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى مينيسترلىكتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

كوروناۆيرۋس • 22 مامىر، 2020

رەسەيدە ۆاحتالىق ادىسپەن جۇمىس ىستەيتىن قازاقستاندىقتان كوروناۆيرۋس انىقتالدى

مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ شۇعىل شتابى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا 1968 جىلعى ەر ادامنان كوروناۆيرۋس انىقتالعانىن حابارلادى.

ايماقتار • 22 مامىر، 2020

10 جاسار بالا كومپيۋتەر كلۋبىنان تابىلدى

بالانىڭ اتا-اناسىمەن اڭگىمەلەسۋ وتكىزىلىپ، مەكەمە اكىمشىلىگى جاۋاپقا تارتىلدى دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

كوروناۆيرۋس • 22 مامىر، 2020

اقمولا وبلىسىندا 3 جاسار قىز بالا كوروناۆيرۋس جۇقتىردى

مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ شۇعىل شتابى اقمولا وبلىسىندا وتكەن تاۋلىكتە 7 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانىن حابارلادى.

كوروناۆيرۋس • 22 مامىر، 2020

اقتوبە وبلىسىندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 9 ادام تىركەلدى

پتر دياگنوستيكالىق زەرتتەۋلەرىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اقتوبە قالاسىنىڭ 8 جانە مارتوك اۋدانىنىڭ 1 تۇرعىنىنان COVID-19 ۆيرۋسى انىقتالدى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ شۇعىل شتابى Telegram ارناسىندا حابارلادى.

تاعايىنداۋ • 22 مامىر، 2020

پرەزيدەنت فيليپپين مەن اۋسترالياداعى ەلشىلەردى تاعايىندادى

بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

سپورت • 22 مامىر، 2020

كوركەم گيمناستيكا: يسپانياداعى الەم كۋبوگى وتپەيتىن بولدى

كوركەم گيمناستيكادان يسپانيادا جوسپارلانعان الەم كۋبوگى وتپەيتىن بولدى. بۇل تۋرالى Olympic.kz حابارلادى.