Egemen Qazaqstan
12615 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 07 ماۋسىم، 2020

اتىراۋ وبلىسىندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 6 ادام تىركەلدى

COVID-19 ۆيرۋسىمەن 4 ادام قۇرمانعازى اۋدانىندا تىركەلدى. ولاردىڭ ىشىندە ۇشەۋى جرۆي سيمپتومدارىنىڭ بار بولۋىنا بايلانىستى وزدىگىنەن مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنگەن، ال بىرەۋى بۇعان دەيىن كوروناۆيرۋسپەن اۋىرعان ناۋقاسپەن بايلانىستا بولعان.

ايماقتار • 07 ماۋسىم، 2020

شىعىس قازاقستاندا كوروناۆيرۋستىڭ اۋرۋ بەلگىلەرىمەن 8 ادام تىركەلدى

سەمەي قالاسىندا 8 ادامنان پتر دياگنوستيكالىق زەرتتەۋ ناتيجەلەرى COVID-19 دياگنوزىن راستادى.

ايماقتار • 07 ماۋسىم، 2020

شىمكەنتتەگى مەديتسينالىق مەكەمەلەردىڭ جۇمىسىمەن تانىستى

قر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ شتاتتان تىس كەڭەسشىسى ايجاني نۇرلانوۆا ستاتسيونارلىق تيپتەگى مەديتسينالىق-الەۋمەتتىك مەكەمەلەردە قىزمەت الۋشىلاردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا، شىمكەنت قالاسى اكىمدىگىنىڭ № 6 بالالار ارناۋلى الەۋمەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋ ورتالىعىندا بولىپ، ۋاقىتشا تۇرۋشىلاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ جاعدايلارىمەن تانىسىپ جانە ولاردى وڭالتۋ بويىنشا ۇسىنىستار بەردى. بۇل تۋرالى مينيسترلىكتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

سپورت • 07 ماۋسىم، 2020

فۋتبولدان قازاقستان چەمپيوناتى 1 شىلدەدە جالعاسادى

بۇل تۋرالى «استانا» فۋتبول كلۋبى ءىnstagram جەلىسىندەگى اككاۋنتىندا حابارلادى.

ايماقتار • 06 ماۋسىم، 2020

باتىس قازاقستاندا كوروناۆيرۋستان 1 ادام كوز جۇمدى

بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ شۇعىل شتابى حابارلادى.

ايماقتار • 06 ماۋسىم، 2020

الماتى وبلىسىندا جول ەرەجەسىن بۇزعان مىڭنان استام ادام انىقتالدى

الماتى وبلىسىندا «قاۋىپسىز جول» جەدەل – الدىن الۋ ءىس-شاراسى جول ەرەجەسىن بۇزعان 1 مىڭ 300-دەن استام قۇقىق بۇزۋشىنى انىقتادى، – دەپ حابارلايدى Polisia.kz.

الەم • 06 ماۋسىم، 2020

قازاقستان ەلشىسى مالايزيانىڭ كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرىمەن كەزدەستى

5 ماۋسىمدا پۋترادجايا قالاسىندا ەلشى بولات يمانباەۆ مالايزيانىڭ كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرى ماحاتحير موحامادپەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى ءسىم ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 06 ماۋسىم، 2020

نۇر-سۇلتاندا اپاتتىق جاعدايداعى ۇيلەر كۇرەلە باستالدى

نۇر-سۇلتاندا ەسكى اپاتتىق ۇيلەردى بۇزۋ جۇمىستارى باستالدى. بيىل 800-دەن استام وتباسى جاڭا جانە قاۋىپسىز ۇيگە كوشىرىلەدى. ماسەلەن، قازىر بەيسەكباەۆ كوشەسىندە ورنالاسقان ەسكى ۇيلەر كۇرەلۋدە. بۇل ۇيلەردىڭ پايدالانۋعا بەرىلگەنىنە 70 جىلعا جۋىقتادى. جىل سوڭىنا دەيىن كۇرەلەتىن ۇيلەردىڭ قاتارىندا 1930 جىلى سالىنعان باسپانالار بار.

ايماقتار • 06 ماۋسىم، 2020

نۇر-سۇلتاندا 10 جىلدان بەرى بوس جاتقان جەرگە گۇلزار سالىنۋدا

اپاتتىق جاعدايداعى كۇرەلگەن ءۇيدىڭ 10 جىل بويى بوس جاتقان ورنىنا جاڭا گۇلزار سالىنىپ، اۋلا الاڭى اباتتاندىرىلۋدا. نۇر-سۇلتاننىڭ بارلىق اۋداندارىندا اۋلالار مەن اۋلاىشىلىك اۋماقتاردا اباتتاندىرۋ ءجۇرىپ جاتىر. بيىل 150-گە جۋىق اۋلا مەن 50 قوعامدىق كەڭىستىك (ساياباقتار مەن گۇلزارلار) اباتتاندىرىلادى. ەلوردا اكىمى التاي كولگىنوۆ بۇگىن بىرقاتار اۋلا مەن گۇلزارداعى جۇمىس بارىسىن ارالاپ كوردى.

ۇكىمەت • 06 ماۋسىم، 2020

ەكونوميكانى جاڭعىرتۋ جونىندەگى كوميسسيا وتىرىسى ءوتتى

پرەمەر-مينيستر اسقار مامين ەكونوميكانى جاڭعىرتۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ وتىرىسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلادى.