Egemen Qazaqstan
8164 ماتەريال تابىلدى

قازاقستان • 30 قاڭتار، 2020

بەردىبەك ساپارباەۆ: وتكەن جىلى 95 مىڭ جەرلەسىمىز تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتىلدى

بۇگىن ءماجىلىس دەپۋتاتتارى پرەمەر-مينيستر ورىنباسارى ب.ساپارباەۆپەن جانە ۇكىمەتتىڭ الەۋمەتتىك بلوگى مينيسترلىكتەرىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەستى.

پرەزيدەنت • 30 قاڭتار، 2020

پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى جاڭادان تاعايىندالعان ەلشىسىن قابىلدادى

كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستان پرەزيدەنتى رەسەي فەدەراتسياسىمەن اراداعى ستراتەگيالىق جانە وداقتاستىق قارىم-قاتىناستاردى، ونىڭ ىشىندە ينتەگراتسيالىق ۇدەرىستەر اياسىنداعى بايلانىستاردى ودان ءارى جان-جاقتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قوعام • 30 قاڭتار، 2020

80 مىڭنان استام وتباسى ااك تاعايىنداۋعا قۇجات تاپسىردى

2020 جىلعى 28 قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك تاعايىنداۋعا ءوتىنىش 80،5 مىڭ وتباسىدان قابىلداندى. ونىڭ قۇرامىنا 412،9 مىڭ ادام كىرەدى، ونىڭ ىشىندە 265،6 مىڭى بالا. كوپبالالى وتباسىلاردىڭ ۇلەسى 40،5 % نەمەسە 32،6 مىڭ وتباسىن قۇرايدى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

الەم • 30 قاڭتار، 2020

رەسەيدە 500-دەن استام بالىقشى قۇتقارىلدى

قۇتقارۋشىلار ساحالين وبلىسىنداعى موردۆينوۆ شىعاناعىندا مۇزدا جۇرگەن 536 بالىقشىنى ەۆاكۋاتسيالادى. بۇل تۋرالى RT سايتىندا جاريالاندى.

الەم • 30 قاڭتار، 2020

ليۆيادا مەكتەپكە شابۋىل جاسالدى

ليۆيا استاناسى ءتريپوليدىڭ وڭتۇستىگىندەگى مەكتەپكە بەلگىسىز بىرەۋلەر شابۋىل جاسادى. بۇل تۋرالى 24 حابار تەلەارناسى حابارلادى.

الەم • 30 قاڭتار، 2020

گرەتا تۋنبەرگ ءوز ەسىمىن ساۋدا بەلگىسى رەتىندە تىركەۋگە ءوتىنىش بەردى

شۆەدتىك ەكوبەلسەندى گرەتا تۋنبەرگ ءوزىنىڭ ەسىمىن جانە مەكتەپ وقۋشىلارى حالىقارالىق قوعامدىق قوزعالىسىنىڭ اتاۋىن ساۋدا بەلگىسى رەتىندە تىركەلۋگە ءوتىنىش بەردى. بۇل تۋرالى ول ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.

رۋحانيات • 30 قاڭتار، 2020

بۋداپەشتتە اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 175 جىلدىعى اتاپ ءوتىلدى

2020 جىلعى 29 قاڭتاردا بۋداپەشتتە قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەلشىلىگىنىڭ ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسى دەلەگاتسياسىنىڭ قاتىسۋىمەن قازاق اقىنى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 175 جىلدىق مەرەيتويىن مەرەكەلەۋ اياسىندا دوڭگەلەك ۇستەل وتكىزدى. وندا «الەم تانىعان اباي» كىتاپ-ءيلليۋستراتيۆتى كورمەسى مەن «اباي الەمى» فوتوكورمەسى ۇيىمداستىرىلدى.   

قوعام • 30 قاڭتار، 2020

ەلوردادا ءبىرىنشى اۋىسىمداعى سىنىپ وقۋشىلارىنا ساباق بولمايدى

بۇگىن، 30 قاڭتاردا نۇر-سۇلتان مەكتەپتەرىنىڭ ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 0-9 سىنىپ وقۋشىلارىنا ساباق بولمايدى. بۇل تۋرالى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

30 قاڭتار، 2020

وڭىرلىك شتابتىڭ وتىرىسى ءوتتى

الماتىدا قالا اكىمى باقىتجان ساعىنتاەۆتىڭ شەشىمىمەن قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەرجان باباقۇماروۆ توراعالىق ەتەتىن كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىن تاراتۋدى ەسكەرتۋ بو­يىنشا وڭىرلىك شتاب قۇرىلدى.