Egemen Qazaqstan
6777 ماتەريال تابىلدى

قازاقستان • 06 جەلتوقسان، 2019

ەلوردادا ءابىش كەكىلباي ۇلىنىڭ اتىنا كوشە بەرىلدى

نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ كوشەلەرىنىڭ بىرىنە قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى ءابىش كەكىلباي ۇلىنىڭ ەسىمى بەرىلدى.

قازاقستان • 06 جەلتوقسان، 2019

ءماسليحاتتار دەپۋتاتتارىمەن كەزدەسۋ ءوتتى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءماسليحاتتارىنىڭ قۇرىلۋىنىڭ 25 جىلدىعىنا ارنالعان رەسپۋبليكالىق كونفەرەنتسيا اياسىندا 2019 جىلدىڭ 5 جەلتوقسانىندا يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىندە ءماسليحاتتار دەپۋتاتتارىمەن سالالىق كەزدەسۋ ءوتتى. بۇل تۋرالى يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

تاعايىنداۋ • 06 جەلتوقسان، 2019

جامبىل وبلىسى اكىمىنىڭ جاڭا كەڭەسشىسى تاعايىندالدى

ءابدىماناپ جاسۇلان لەسبەك ۇلى جامبىل وبلىسى اكىمىنىڭ كەڭەسشىسى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى جامبىل وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ساياسات • 06 جەلتوقسان، 2019

براتيسلاۆادا سىرتقى ىستەر مينيسترلەر كەڭەسىنىڭ 26-وتىرىسى ءوتىپ جاتىر

براتيسلاۆادا ەۋروپاداعى قاۋىپسىزدىك جانە ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ مۇشە-مەملەكەتتەرى سىرتقى ىستەر مينيسترلەر كەڭەسىنىڭ (ەقىۇ سىمك) 26-وتىرىسى وتكىزىلۋدە. كەزدەسۋ شەڭبەرىندە 2019 جىلى سلوۆاكيانىڭ توراعالىعى كەزىندەگى جۇمىس قورىتىندىلارى جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلانىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ءسىم ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

رۋحانيات • 06 جەلتوقسان، 2019

ديماش قۇدايبەرگەن «ۆيكتوريا» سىيلىعىنىڭ ەكى اتالىمىندا جەڭىسكە جەتتى

ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن رەسەيدىڭ «ۆيكتوريا» مۋزىكالىق پرەمياسىندا «جىل جاڭالىعى» جانە  «كلاسسيكالىق مۋزىكاداعى جىل ءانشىسى» نوميناتسيالارى بويىنشا جەڭىسكە جەتتى. بۇل تۋرالى dimashnews.com حابارلادى.

قازاقستان • 06 جەلتوقسان، 2019

حالىقارالىق قىزىل كرەست كوميتەتى قازاقستاندىق بالالاردىڭ يراكتان قايتارىلۋىنا قولداۋ ءبىلدىردى

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ اتىنا حالىقارالىق قىزىل كرەست كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى (حقكك) پەتەر ماۋرەردىڭ قۇتتىقتاۋ حاتى كەلىپ ءتۇستى. وندا قازاقستاندىق 14 بالانى يراكتان قايتارۋ گۋمانيتارلىق وپەراتسياسىنىڭ ءساتتى وتكەنى تۋرالى ايتىلعان. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پرەزيدەنت • 06 جەلتوقسان، 2019

قازاقستان پرەزيدەنتى نەمىس كومپانيالارى باسشىلارىنىڭ الدىندا ءسوز سويلەدى

قاسىم-جومارت توقاەۆ جەتەكشى نەمىس كومپانيالارى وكىلدەرىنە ارنالعان ىسكەرلىك داستارحان باسىندا قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق الەۋەتى تۋرالى اڭگىمەلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پارلامەنت • 06 جەلتوقسان، 2019

قازاقستان تۇركيامەن اسكەري ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەدى

سەنات وتىرىسىندا قازاقستان مەن تۇركيا ۇكىمەتتەرى اراسىنداعى اسكەري ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم راتيفيكاتسيالاندى. بۇل تۋرالى پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ۇكىمەت • 06 جەلتوقسان، 2019

بەرىلگەن تاپسىرمالار ىسكە اسىرىلعاندا ۇتىمدى

شىمكەنت قالاسىندا جۇمىسى توقتاپ تۇرعان ءجىپ ءيىرۋ فابريكاسى قايتا ىسكە قوسىلدى. بۇل جۇمىستار ەلباسى ن.ءا.نازارباەۆتىڭ «قاراپايىم زاتتار ەكونوميكاسى» جوباسى اياسىندا جۇزەگە استى. ال وزبەكستاندىق ينۆەستورلار فابريكاعا بىرقاتار جوندەۋ-قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، ونىڭ قايتا ىسكە قوسىلۋىن قامتاماسىز ەتتى.

پرەزيدەنت • 06 جەلتوقسان، 2019

ەكىجاقتى ىسكەرلىك بايلانىس نىعايادى

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ گەرمانيانىڭ ەكس-كانتسلەرى گەرحارد شريودەرمەن كەزدەستى، دەپ حابارلادى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.