Egemen Qazaqstan
10115 ماتەريال تابىلدى

قوعام • 06 قاراشا، 2019

قازاقستان ءدىنتانۋشىلارىنىڭ IX فورۋمى ءوتىپ جاتىر

بۇگىن ەلوردادا اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆتىڭ قاتىسۋىمەن قازاقستان ءدىنتانۋشىلارىنىڭ كەزەكتى IX فورۋمى ءوتىپ جاتىر. 

ۇكىمەت • 06 قاراشا، 2019

2020 جىلعا جوسپارلانعان زاڭ جوبالارىنىڭ ءتىزىمى ۇسىنىلدى

پرەمەر-مينيستر ا. ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەتتىڭ زاڭ جوبالاۋ جۇمىستارىنىڭ 2020 جىلعا ارنالعان جوسپارىنىڭ جوباسى  تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ادىلەت ۆيتسە-ءمينيسترى ن. پان بايانداما جاسادى. بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلادى. 

ۇكىمەت • 06 قاراشا، 2019

2020 جىلى اۋىل ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋعا 80 ملرد تەڭگە باعىتتالادى – ر. سكليار

ا. ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ر. سكليار «اۋىل – ەل بەسىگى» جوباسىنىڭ ىسكە اسىرىلۋى تۋرالى باياندادى. بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلادى. 

ۇكىمەت • 06 قاراشا، 2019

ا. مامين: «اۋىل – ەل بەسىگى» جوباسى 7 ملن تۇرعىننىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرادى

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا «اۋىل – ەل بەسىگى» جوباسىن ىسكە اسىرۋ بارىسى قارالدى. بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلادى. 

ۇكىمەت • 06 قاراشا، 2019

«بيزنەستىڭ جول كارتاسى – 2025» باعدارلاماسىنا 421 ملرد تگ بولىنەدى

اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا «بيزنەستىڭ جول كارتاسى – 2020» مەملەكەتتىك باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ بارىسى جانە بيزنەستى قولداۋدىڭ 2025 جىلعا دەيىنگى جاڭا تاسىلدەرى قارالدى. بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلادى. 

قوعام • 06 قاراشا، 2019

ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزگەن 22 مىڭ جۇرگىزۋشى انىقتالدى

بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

كينو • 06 قاراشا، 2019

قازاقستاندا IV ەۋروپا كينوفەستيۆالى اشىلدى

بۇگىن الماتىدا قازاقستانداعى ەۋروپالىق وداق وكىلدىگى ۇيىمداستىرعان IV ەۋروپا كينوفەستيۆالىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتتى.

قوعام • 06 قاراشا، 2019

ۇزدىك الەۋمەتتىك جوبالار انىقتالدى

نۇر-سۇلتان قالاسىندا «قازاقستاننىڭ ۇزدىك الەۋمەتتىك جوبالارى» VII رەسپۋبليكالىق بايقاۋىنىڭ قورىتىندىسى شىعارىلدى. ماراپاتتاۋ ءراسىمى تاۋەلسىزدىك سارايىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى بەردىبەك ساپارباەۆتىڭ، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى ءبىرجان نۇرىمبەتوۆتىڭ، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ جانە ۇكىمەت وكىلدەرىنىڭ، پارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ جانە ۇەۇ وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى.

ساياسات • 06 قاراشا، 2019

حالىقارالىق كەزدەسۋدە مۇمكىندىكتەرىمىز تانىستىرىلدى

قازاقستان كونستي­تۋتسيالىق كەڭەسىنىڭ توراعاسى قايرات ءما­مي 2019 جىلعى 2-5 قاراشا ارالىعىندا يندونەزيادا ءوتىپ جاتقان ازيا ەلدەرىنىڭ كونس­تيتۋتسيالىق باقى­لاۋ ورگاندارىنىڭ كەز­­دەسۋىنە جانە باس­قا دا ءىس-شارالارعا قا­تىس­تى.

رۋحانيات • 06 قاراشا، 2019

يت كويلەك