Egemen Qazaqstan
12866 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 02 مامىر، 2019

ءماجىلىس دەپۋتاتتارى شىمكەنتتە «قۇتتى مەكەن» جوباسىنىڭ ىسكە اسىرىلۋمەن تانىستى

بۇگىن ءماجىلىس دەپۋتاتتارى، «Nur Otan» پارتياسى پارلامەنتتىك فراكتسياسىنىڭ مۇشەلەرى دارحان مىڭباي، ءابدىماناپ بەكتۇرعانوۆ، ساكەن قانىبەكوۆ، ءۋاليحان قاينازاروۆ، فاحريددين قاراتاەۆ شىمكەنتتە «قۇتتى مەكەن» جوباسى اياسىندا بىرقاتار الەۋمەتتىك نىساندارعا باردى. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

الەم • 02 مامىر، 2019

قازاقستان ازياداعى كوپجاقتى پروتسەستەرگە بەلسەندى قاتىسۋدا

قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى مۇحتار تىلەۋبەردى باستاعان قازاقستاندىق دەلەگاتسيا كاتار مەملەكەتىنىڭ استاناسى دوحا قالاسىندا وتكەن ازياداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ديالوگقا (اىد) قاتىسۋشى ەلدەر سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىنىڭ 16-شى وتىرىسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى ءسىم ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 02 مامىر، 2019

و.ورازالين ەڭبەك ارداگەرلەرىمەن كەزدەستى

اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى وڭداسىن ورازالين اقتوبەلىك ەڭبەك ارداگەرلەرىن، تۋعان جەرگە ەڭبەك سىڭىرگەن بىرقاتار ازاماتتاردى مەرەكەلەرىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اكىمدىكتىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.

ۇكىمەت • 02 مامىر، 2019

اسقار مامين ەلوردالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن تەكسەردى

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى اسقار مامين «100 مەكتەپ، 100 اۋرۋحانا» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى اياسىندا سالىنعان، نۇر-سۇلتان قالاسىنداعى №10 قالالىق ەمحانا مىسالىندا مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ جونىندەگى جۇمىستىڭ بارىسىن تەكسەردى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 02 مامىر، 2019

«دامۋ» قورى «Ulttyq ónim – 2019» كورمەسىن وتكىزەدى

4-6 مامىر ارالىعىندا استاناداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا «دامۋ» قورىنىڭ قولداۋىن العان وتاندىق كاسىپورىنداردىڭ كورمەسى وتەدى دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

تاعايىنداۋ • 02 مامىر، 2019

ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-مينيسترلەرى تاعايىندالدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن ەرجان جۇمات ۇلى جىلقىباەۆ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى قىزمەتىنە، اقمادي ءادىل ۇلى سارباسوۆ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 02 مامىر، 2019

ب.سۇلتانوۆ جاتاقxاناداعى ورتتەن زارداپ شەككەندەرمەن كەزدەستى

قالا اكىمى ءتيىستى مەكەمەلەرگە جان-جاقتى كومەك كورسەتىپ، ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبىن انىقتاۋدى تاپسىردى دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

پرەزيدەنت • 02 مامىر، 2019

پرەزيدەنت الماتى وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەستى

جيىنعا زيالى قاۋىم، ارداگەرلەر مەن كاسىپوداق ۇيىمدارى، جاستار وكىلدەرى، ءماسليحات دەپۋتاتتارى جانە ءوڭىردىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرى قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • 02 مامىر، 2019

ەلوردادا جاتاقحانادان ءورت شىقتى

وقيعا ورنىنا قالا اكىمى باقىت سۇلتانوۆ باردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

حوككەي • 02 مامىر، 2019

​بۇگىن حوككەيدەن قازاقستان قۇراماسى وڭتۇستىك كورەيامەن كەزدەسەدى

نۇر-سۇلتان قالاسىندا شايبالى حوككەيدەن ءبىرىنشى ديۆيزيوننىڭ ا توبىنداعى الەم چەمپيوناتى جالعاسىپ جاتىر. بۇگىن قازاقستان قۇراماسى ءۇشىن ماڭىزدى ويىن بولماق دەپ حابارلايدى Olympic.kz.