سپورت • 03 شىلدە، 2021

نۇر-سۇلتان قالاسىندا «ونەر كوكپارى» رەسپۋبليكالىق ءتۋرنيرى وتەدى

63 رەت كورسەتىلدى

3-4 شىلدە كۇندەرى نۇر-سۇلتان قالاسىندا «ونەر كوكپارى» رەسپۋبليكالىق ءتۋرنيرى وتەدى. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە جوبا جەتەكشىسى، قر ەڭبەك سىڭىرگەن مادەنيەت قايراتكەرى دوسىمجان تاڭاتاروۆ حابارلادى، دەپ جازادى Egemen.kz.

«بيىل جارىسقا 10 ادامنان تۇراتىن 9 كوماندا قاتىسادى. جۇلدە قورى بەلگىلەندى. تالاپ بويىنشا كوماندادا كەمىندە ەكى تانىمال جۇلدىز بولۋى كەرەك. ونىڭ ىشىندە انشىلەر، اقىندار، اكتەرلار، بيشىلەر دە بار. قازىر ويىندار بولىپ جاتىر. بۇگىن ايتىسكەرلەر ايبەك قاليەۆ پەن بەكارىس شويبەكوۆ باستاعان تۇركىستان مەن قوستاناي كوماندالارى جارىسقا تۇسەدى. شاراعا قاتىسۋشىلار، كوكپار تارتىپ قانا قويماي، ءار وڭىردەگى ونەرلى ازاماتتار ءبىر-بىرىمەن تانىسىپ، ارالاسادى. بۇل دا تۋرنير ماقساتتارىنىڭ ءبىرى»، دەدى جوبا جەتەكشىسى.  

الداعى ۋاقىتتا ونەر جۇلدىزدارى اراسىندا «اۋدارىسپاق»، «جامبى اتۋ»، «تەڭگە ءىلۋ»، اكتەرلەر مەن اكتريسالار اراسىندا «قىز قۋ» وتكىزۋ جوسپاردا بار.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار ارزاندادى

قارجى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار