# جازىلۋ

ەگەمەن قازاقستان • 10 مامىر، 2023

ونلاين جازىلىپ، گازەت وقىڭىز!

تاياۋدا اقپارات جانە قوعام­دىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ۇسىنىسى بويىنشا «Kaspi bank» پەن قازپوش­تا گازەت-جۋر­نالدارعا ونلاين جازىلۋ تەتىگىن ىس­كە قوستى. ەندى وقىرمان­دارى­مىز ۇي­­­دەن شىقپاي-اق «Kaspi.kz» ج­انە «Post.kz» قوسىمشالارى مەن «Post.kz» ساي­تى ارقىلى وزدەرىنىڭ قالاعان با­­سى­لىمىنا جازىلا الادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

«حات قورجىن»

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

تۇلەكتەر تارتۋى

ايماقتار • كەشە

كرەيتسەر سوناتاسى

ادەبيەت • كەشە

فوتو