Egemen Qazaqstan
13955 ماتەريال تابىلدى

قوعام • 07 مامىر، 2019

ۇلى دالا ارۋلارى – وتان قورعاۋشىلارى

بۇعان دەيىن الەم تاريحىندا «جاۋىنگەر ايەل» دەگەن ۇعىم تەك ەرەكشەلىك بولاتىن. ال XX-XXI عاسىرلار توعىسىندا اسكەري قىزمەتشى ايەل نەمەسە جاۋىنگەر ايەل سياقتى ماماندىقتىڭ بولۋى ەشكىمدى تاڭعالدىرمايدى. قوعام ەجەلدەن بەرى ەرلەرمەن قاتار تۇراتىن جانە وتانىنا كۇردەلى جانە قيىن ۋاقىتتاردى جەڭۋگە كومەكتەسەتىن ايەلدەردى ماداقتاعان جانە ماداقتايدى. بۇعان قازاقستاننىڭ مىڭداعان ايەلدەرىنىڭ 1941 – 1945 جىلدارى ۇلى وتان سوعىسىنىڭ مايداندارىنداعى ەرلىك كۇرەستەرى، تىلداعى قايسار ەڭبەگى دالەل.

رۋحانيات • 07 مامىر، 2019

«بەكەجان، سەندە ارمان جوق»

رۋحانيات • 07 مامىر، 2019

كوپتىڭ كوكەيىندەگىسى ەدى

07 مامىر، 2019

حاس باتىر – تۇڭعىش قورعانىس ءمينيسترى

ۇلى وتان سوعىسىنىڭ سۇراپىل جىلدارىندا كۋبان وڭىرىنەن بەرلينگە دەيىنگى مايدان جولىمەن ءجۇرىپ وتكەن، كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى، حالىق قاھارمانى، ەگەمەن ەلىمىزدىڭ تۇڭعىش قورعانىس ءمينيسترى، ارميا گەنەرالى ساعادات نۇرماعامبەتوۆ ورتامىزدا بولعاندا 2019 جىلدىڭ 25 مامىرىندا 95 جاسقا تولار ەدى.

پرەزيدەنت • 06 مامىر، 2019

ق.توقاەۆ اسكەري جانە قۇقىق قورعاۋ سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە مەملەكەتتىك ناگرادالار تاپسىردى

مەملەكەت باسشىسى مەملەكەتتىك ناگرادالار تاپسىرۋ بارىسىندا سالتاناتتى شارانىڭ وتان قورعاۋشىلار جانە جەڭىس كۇنى مەرەكەلەرى قارساڭىندا ءوتۋىنىڭ دە ءمانى زور ەكەنىن ايتتى. قازاقستان پرەزيدەنتى قاۋىپسىزدىك پەن قورعانىس سالاسىنىڭ اسا ماڭىزدى ەكەنىنە توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 06 مامىر، 2019

ءماجىلىس دەپۋتاتتارى تۇركىستان وبلىسى بايدىبەك اۋدانىندا شارۋا قوجالىقتارى باسشىلارىمەن كەزدەستى

ءماجىلىس دەپۋتاتتارى، Nur Otan پارتياسى پارلامەنتتىك فراكتسياسىنىڭ مۇشەلەرى نۇرتاي سابيليانوۆ، مۇحتار ەرمان، ءبايدىلدا جىلقىشيەۆ، شاۆحات وتەمىسوۆ تۇركىستان وبلىسىنا ىسساپارمەن باردى. بۇل تۋرالى پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 06 مامىر، 2019

ەلوردادا داڭق گ ۇلى تىزبەگىن قويۋ ءراسىمى وتەدى

جىل سايىنعى قالىپتاسقان ءداستۇر بويىنشا 8 مامىردا ورتالىق قالالىق زيرات اۋماعىندا ۇلى وتان سوعىسى جىلدارىندا العان جاراقاتتارىنان قايتىس بولعان جاۋىنگەرلەردىڭ قابىرىنە داڭق گ ۇلى تىزبەگىن قويۋ ءراسىمى وتەدى دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

قازاقستان • 06 مامىر، 2019

XVI ەۋرازيا مەديا فورۋمىنىڭ سپيكەرلەرى انىقتالدى

22-24 مامىردا الماتىدا وتەتىن XVI ەۋرازيا مەديا فورۋمىنىڭ باعدارلاماسى جاريا ەتىلدى. بۇل جولعى باسقوسۋ «بۇگىنگى الەم: شىنايىلىق ترانسفورماتسياسى» تاقىرىبىندا وتەدى. فورۋم قوناقتارى اراسىندا Facebook، Instagram، CGTN جانە تاسس وكىلدەرى، وبب بۇرىنعى باسشىسى جانە تاعى باسقالار بار.

ايماقتار • 06 مامىر، 2019

ەلوردادا سۋدا سەرۋەندەۋ ماۋسىمى 20 مامىردا باستالادى

تەپلوحودتارمەن سۋدا سەرۋەندەۋ ماۋسىمىن اشۋ 20 مامىرعا جوسپارلانىپ وتىر دەپ حابارلايدى نۇر-سۇلتان اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.