ۆيدەو • 28 اقپان، 2020

«ايا» ءسوزىنىڭ ماعىناسى قانداي؟

95 رەتكورسەتىلدى

قۇرمەتتى وقىرمان، ء«سوز تۋرالى ءسوز» دەپ اتالاتىن جوبامىزدىڭ كەزەكتى سانى جارىق كورىپ وتىر. بۇل جوبا ءسىز بەن بىزگە كونەرگەن قازاق ءتىلىنىڭ كەي سوزدەرىن جاڭارتىپ، قولدانىسقا ەنگىزۋگە سەپ بولماق.  ولاي بولسا،  «ايا» ءسوزىنىڭ ءمان-ماعىناسىن بىرگە ىزدەپ كورەيىك. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار