Egemen Qazaqstan
14435 ماتەريال تابىلدى

ۇكىمەت • 14 مامىر، 2019

پرەمەر-مينيستر ەلەكتروندى كوممەرتسيانى دامىتۋ جونىندەگى جول كارتاسىن ازىرلەۋدى تاپسىردى

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسى بارىسىندا ەلەكتروندى ساۋدانى دامىتۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى ر. دالەنوۆ، تسيفرلىق دامۋ، قورعانىس جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى ا. جۇماعاليەۆ، «قازپوشتا» اق باسقارما توراعاسى س. سارسەنوۆ باياندادى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ۇكىمەت • 14 مامىر، 2019

مەملەكەتتىك بيۋدجەت كىرىستەرىنىڭ جوسپارى 103،9%-عا اسىرا ورىندالدى — قارجى مينيسترلىگى

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسى بارىسىندا 2019 جىلعى 4 ايداعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ ورىندالۋى تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى – قارجى ءمينيسترى ءاليحان سمايىلوۆ باياندادى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ەكونوميكا • 14 مامىر، 2019

ينۆەستيتسيالار سەرپىنى جالپى ىشكى ءونىمنىڭ ءوسۋ قارقىنىنان اسىپ تۇسەدى - ر. دالەنوۆ

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسى بارىسىندا 2019 جىلعى قاڭتار-ءساۋىر ايلارىنداعى ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارى شىعارىلدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پرەزيدەنت • 14 مامىر، 2019

قاسىم-جومارت توقاەۆ قىزىلوردا وبلىسىنا كەلدى

قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ قىزىلوردا وبلىسىنا جۇمىس ساپارى باستالدى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى بەرىك ءۋالي حابارلادى.

ايماقتار • 14 مامىر، 2019

ەلوردادا جەل ەسەبىنەن ەلەكتر قۋاتىن ءوندىرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلادى

ەلوردا اكىمدىگىندە وتكەن وتىرىستا قالا باسشىسى باقىت سۇلتانوۆ جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن نەعۇرلىم كەڭ جانە ءتيىمدى پايدالانۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋداردى. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.

قوعام • 14 مامىر، 2019

كيىك تولدەپ، قۇرالايىن ورگىزگەن

قازاق ۇعىمىندا «قۇرالايدىڭ سالقىنى» دەگەن ءسوز بار. بۇگىنگى تاڭدا ونىڭ سيرەك قولدانىلىپ، ۇعىمى دا كومەسكىلەنىپ بارا جاتقانى وتىرىك ەمەس. قىرداعى قاريالاردىڭ اۋزىنان وقتىن-وقتىن ەستىپ قالىپ جاتاتىنىمىز بولماسا، قالاداعى جۇرتتىڭ كوبى ونى الدەقاشان ۇمىتقان. قۇرالاي باستالعاندا قاسيەتتى جانۋار دا تولدەۋدى باستايدى ەكەن. كيىكتىڭ جاپپاي تولدەۋى، ءتولىن اياقتاندىرۋى تابيعاتتىڭ قۇبىلمالى، سالقىن كەزىنە ءدوپ كەلگەندىكتەن بۇل كەزدى «قۇرالايدىڭ سالقىنى»، «قۇرالايدىڭ سۋىعى»، «كيىكتىڭ لاق ورگىزبەسى» دەپ اتاپ كەتكەن.

سپورت • 14 مامىر، 2019

كاراتەدەن قازاقستان كومانداسى الەم ۇزدىكتەرىمەن بىرگە جاتتىعىپ جاتىر

كاراتەدەن قازاقستان كومانداسى ىستانبۇلدا بىرلەسكەن وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىن وتكىزۋدە. ءبىزدىڭ سپورتشىلار الەمدىك ارەناداعى قارسىلاستارىمەن بىرگە جاتتىعىپ جاتىر دەپ جازادى ۇوك ءباسپاسوز قىزمەتى.

مەديتسينا • 14 مامىر، 2019

قاتەرلى ىسىكتەن قۇتىلۋدىڭ امالدارى قاراستىرىلۋدا

ەلىمىزدە سولتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەر ونكولوگيالىق اۋرۋلار بويىنشا الدىڭعى ورىندا. اسىرەسە شىعىس قازاقستان وبلىسىندا ونكولوگيالىق دەرتتەن كوز جۇمعانداردىڭ سانى كوبەيىپ تۇر. ونكولوگيالىق رەگيستردىڭ اقپاراتىنشا، جىل سايىن وبلىستا قاتەرلى ىسىككە ۇشىراعان 4 200 وقيعا تىركەلەدى ەكەن. دارىگەرلەردىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، 2018 جىلى ونكولوگيالىق دەرتكە شالدىققاندار بويىنشا جاڭادان 35 مىڭ وقيعا تىركەلىپ وتىر. بۇل وتە وكىنىشتى.

سپورت • 14 مامىر، 2019

سۋ دوبىنان قازاقستان كومانداسى گرۋزيادا جاتتىعۋ جيىنىن باستادى

جازعى سپورت تۇرلەرىنىڭ وكىلدەرى وليمپيادا قارساڭىنداعى ماۋسىمدى جالعاستىرۋدا. سۋ دوبىنان قازاقستان ەرلەر كومانداسى گرۋزيانىڭ تبيليسي قالاسىندا جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزىپ جاتىر دەپ حابارلايدى Olympic.kz.

ەكونوميكا • 14 مامىر، 2019

اگروونەركاسىپ كەشەنىن تسيفرلاندىرۋ – ۋاقىت تالابى

قازاقستاننىڭ اگرو­ونەركاسىپ كەشەنىن دا­مىتۋدىڭ باستى ءمىن­دەتتەرىنىڭ ءبىرى – تسيفرلاندىرۋ. ەلباسى ن.نازارباەۆتىڭ كە­زەكتى جولداۋىندا اگرار­لىق سەكتوردى جاڭا تەح­نولوگيالىق دەڭگەيگە كوتەرۋ، وسىمدىكتى قورعاۋ قۇرالدارى مەن مينەرالدى تىڭايتقىشتاردى ەنگىزۋدىڭ وزىق جۇيە­لەرىنە، تسيفرلىق تەحنو­لوگياعا ءوتۋدىڭ قاجەتتىگى اتاپ وتىلگەن بولاتىن.