كۇرەس • 07 قازان، 2021

جاميليا باقبەرگەنوۆا الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا شىقتى

60 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاندىق بالۋان جاميليا باقبەرگەنوۆا الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا شىقتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ايەلدەر كۇرەسىنەن جاميليا باقبەرگەنوۆا 72 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە جارتىلاي فينالدا بۋسە تۋرسىندى (تۇركيا) جەڭدى. ەكەۋارا كەزدەسۋ 13:2 ەسەبىمەن وتانداسىمىزدىڭ ەنشىسىنە شەشىلدى.

قازاقستاندىق بالۋان فينالدا ماساكو فۋرۋيچيمەن كەزدەسەدى.

ايتا كەتەرلىگى، قوس قارسىلاس 2019 جىلى نۇر-سۇلتان قالاسىندا وتكەن الەم چەمپيوناتىنىڭ جۇبانىش فينالىندا كەزدەسكەن.

الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالى 7 قازان كۇنى ەلوردا ۋاقىتىمەن ساعات 22:00-دە باستالادى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار