Egemen Qazaqstan
16618 ماتەريال تابىلدى

بوكس • 14 شىلدە، 2019

گەننادي گولوۆكين – تمد ەلدەرىندەگى ەڭ تابىستى بوكسشى

Forbes جۋرنالى 2019 جىلى ەڭ كوپ قارجى تولەنگەن سپورتشىلاردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى دەپ حابارلايدى كاسىپقوي بوكس جاڭالىقتار پورتالىنىڭ Instagram-داعى پاراقشاسى.

ايماقتار • 14 شىلدە، 2019

وڭداسىن ورازالين «Baqytty bala» ءىى بالالار ۆوكالدىق فەستيۆالىنىڭ قازىلارىمەن كەزدەستى

بۇگىن اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى وڭداسىن ورازالين «Baqytty bala» ەكىنشى بالالار اشىق ۆوكالدىق فەستيۆال-بايقاۋىنىڭ قازىلار القاسىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اكىمدىكتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

رۋحانيات • 14 شىلدە، 2019

اباي ولەڭدەرىن وقۋ ەستافەتاسى ەۋرازيا كەڭىستىگىنە كەڭ تاراپ جاتىر

ابايدىڭ 175 جىلدىعىنا وراي باستالعان جىر ەستافەتاسىنىڭ گەوگرافياسى كەڭىپ، ەۋرازيا كەڭىستىگىندە كەڭ تاراپ جاتىر. ماسەلەن، ازەربايجاندىق تانىمال جۋرناليست ايدا ەيۆازوۆا حانىم بۇل ەستافەتانى قابىل الىپ، ارى قاراي قىرىم، ساحا ەلىنە جولدادى. بۇل تۋرالى ول ءوزىنىڭ فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىندا حابارلادى. بۇل تۋرالى قازاقپارات ءتىلشىسى حابارلادى.

الەم • 14 شىلدە، 2019

نەپالدا سۋ تاسقىنىنان 43 ادام قازا تاپتى

نەپالدا بىرنەشە كۇن بۇرىن باستالعان جاۋىن-شاشىن تولاستار ەمەس. ايماقتا سۋ تاسقىنىنان لاي كوشكىنى باستالدى دەپ حابارلايدى "حابار 24".

حوككەي • 14 شىلدە، 2019

قحل: "بارىس" ماتچتارىنىڭ كەستەسى جاريالاندى

قۇرلىقتىق حوككەي ليگاسىنىڭ 12-ءشى ماۋسىمىندا "بارىس" كلۋبىنىڭ ويىندار كەستەسى جاريالاندى. بارلىق كلۋبتىڭ ءوز الاڭىندا وتەتىن ويىندارىنىڭ ۋاقىتى بەلگىلى بولدى دەپ حابارلايدى Vesti.kz.

14 شىلدە، 2019

بايقوڭىردان «پروتون-م» زىمىرانى ۇشىرىلعاننان كەيىن عارىش ەكولوگتارى جۇمىسقا كىرىستى

كەشە بايقوڭىر عارىش ايلاعىنان «پروتون-م» زىمىران-تاسىعىشى ۇشىرىلعاننان كەيىن «عارىش-ەكولوگيا» عىلىمي-زەرتتەۋ ورتالىعى (عزي)» رمك وكىلدىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جۇمىسقا كىرىستى دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

14 شىلدە، 2019

«سلاۆيان بازارى-2019»: قازاقستاندىق ءانشى كوش باستادى

«ۆيتەبسك-2019» XXVIII حالىقارالىق ەسترادا اندەرىن جاس ورىنداۋشىلار بايقاۋىنىڭ ءبىرىنشى كۇنى ءوتتى. وندا قازاقستاندىق قاتىسشۋلى ءاليحان ماكين كوش باستاپ كەلەدى دەپ حابارلايدى قازاقپارات بەلتا-عا سىلتەمە جاساپ.

تاريح • 14 شىلدە، 2019

«جاس ۇلان» ۇيىمىنا قاتىستى تىڭ قۇجاتتار تابىلدى

1969 جىلى نەگىزىن پاۆلودار قالاسىنداعى №3 مەكتەپ-ينتەرناتتىڭ (قازىرگى گيمنازيا-ينتەرنات) ۇلتشىل وقۋشىلارى قالاعان «جاس ۇلان» ۇيىمى جونىندە ءبىرشاما زەرتتەۋ ماقالالارى جازىلدى. ءتۇرلى باق-تا جارىق كورگەن جاريالانىمداردا 1964 جىلى ماسكەۋدە قازاق ستۋدەنتتەرى اراسىندا اۋەزوۆ مۇرات مۇحتار ۇلى قۇرعان «جاس تۇلپار» ۇيىمىن ونەگە تۇتقان وقۋشى جاسوسپىرىمدەردىڭ كەڭەس ۇكىمەتىنىڭ، كوممۋنيستىك پارتيانىڭ ۇلتتىق ساياساتىنا قارسى باعىتتالعان استىرتىن ساياسي ءىس-ارەكەتتەرى باياندالعان. سونداي-اق ۇيىمدى مقك (مەملەكەتتىك قاۋىپسىزدىك كوميتەتى) باسقارماسى اشكەرلەگەننەن كەيىنگى ولاردىڭ قيىن تاعدىر-تالايلارى جانە ءىس-ارەكەتتەرىنىڭ ناتيجەلەرى دە ايتىلعان.

14 شىلدە، 2019

الدا 43°س ىستىق بولادى

اپتاپ ىستىقتىڭ سالدارىنان قازاقستاننىڭ 4 وبلىسىندا ەسكەرتۋ جاريالاندى دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» رمك.

تاريح • 14 شىلدە، 2019

ماكەدونيادا قازاقستاندىق «التىن ادام» قويىلعان كورمە اشىلدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق مۋزەيى سولتۇستىك ماكەدونيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ارحەولوگيالىق مۋزەيىندە « ۇلى دالا: تاريح جانە مادەنيەت» كورمەسىن اشتى. كورمە «التىن ادامنىڭ الەم مۋزەيلەرىنە شەرۋى» حالىقارالىق كورمە جوباسى اياسىندا ۇيىمداستىرىلىپ وتىر دەپ حابارلايدى قر ۇلتتىق مۋزەيىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.