Egemen Qazaqstan
Egemen Qazaqstan
19176 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 06 قاراشا, 2019

الماتىدا 32 باعىت بويىنشا جاڭا اۆتوبۋستار جۇرە باستادى

تۇرعىنداردان تۇسكەن وتىنىشتەر بويىنشا 32 باعىتتىڭ پاركى 100 پايىزعا جاڭارتىلدى. بۇل تۋرالى الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

ۇكىمەت • 06 قاراشا, 2019

2020 جىلى ۇكىمەت پارلامەنتتىڭ قاراۋىنا 16 زاڭ جوباسىن ۇسىنادى

اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا قر ۇكىمەتىنىڭ زاڭ جوبالاۋ جۇمىستارىنىڭ 2020 جىلعا ارنالعان جوسپارى قارالدى. بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلادى. 

قوعام • 06 قاراشا, 2019

قازاقستان ءدىنتانۋشىلارىنىڭ IX فورۋمى ءوتىپ جاتىر

بۇگىن ەلوردادا اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆتىڭ قاتىسۋىمەن قازاقستان ءدىنتانۋشىلارىنىڭ كەزەكتى IX فورۋمى ءوتىپ جاتىر. 

ۇكىمەت • 06 قاراشا, 2019

2020 جىلعا جوسپارلانعان زاڭ جوبالارىنىڭ ءتىزىمى ۇسىنىلدى

پرەمەر-مينيستر ا. ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەتتىڭ زاڭ جوبالاۋ جۇمىستارىنىڭ 2020 جىلعا ارنالعان جوسپارىنىڭ جوباسى  تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ادىلەت ۆيتسە-ءمينيسترى ن. پان بايانداما جاسادى. بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلادى. 

ۇكىمەت • 06 قاراشا, 2019

2020 جىلى اۋىل ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋعا 80 ملرد تەڭگە باعىتتالادى – ر. سكليار

ا. ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ر. سكليار «اۋىل – ەل بەسىگى» جوباسىنىڭ ىسكە اسىرىلۋى تۋرالى باياندادى. بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلادى. 

ۇكىمەت • 06 قاراشا, 2019

ا. مامين: «اۋىل – ەل بەسىگى» جوباسى 7 ملن تۇرعىننىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرادى

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا «اۋىل – ەل بەسىگى» جوباسىن ىسكە اسىرۋ بارىسى قارالدى. بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلادى. 

ۇكىمەت • 06 قاراشا, 2019

«بيزنەستىڭ جول كارتاسى – 2025» باعدارلاماسىنا 421 ملرد تگ بولىنەدى

اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا «بيزنەستىڭ جول كارتاسى – 2020» مەملەكەتتىك باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ بارىسى جانە بيزنەستى قولداۋدىڭ 2025 جىلعا دەيىنگى جاڭا تاسىلدەرى قارالدى. بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلادى. 

قوعام • 06 قاراشا, 2019

ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزگەن 22 مىڭ جۇرگىزۋشى انىقتالدى

بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

كينو • 06 قاراشا, 2019

قازاقستاندا IV ەۋروپا كينوفەستيۆالى اشىلدى

بۇگىن الماتىدا قازاقستانداعى ەۋروپالىق وداق وكىلدىگى ۇيىمداستىرعان IV ەۋروپا كينوفەستيۆالىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتتى.

قوعام • 06 قاراشا, 2019

ۇزدىك الەۋمەتتىك جوبالار انىقتالدى

نۇر-سۇلتان قالاسىندا «قازاقستاننىڭ ۇزدىك الەۋمەتتىك جوبالارى» VII رەسپۋبليكالىق بايقاۋىنىڭ قورىتىندىسى شىعارىلدى. ماراپاتتاۋ ءراسىمى تاۋەلسىزدىك سارايىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى بەردىبەك ساپارباەۆتىڭ, ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى ءبىرجان نۇرىمبەتوۆتىڭ, پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ جانە ۇكىمەت وكىلدەرىنىڭ, پارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ جانە ۇەۇ وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى.