Egemen Qazaqstan
16968 ماتەريال تابىلدى

قوعام • 06 تامىز، 2019

ەكونوميكالىق ساياسات قايتا سارالانۋى ءتيىس

قاسىم-جومارت توقاەۆ پرەزيدەنت قىزمەتىنە رەسمي كىرىسكەن سالتاناتتى راسىمدە ەكونوميكادا ۇدايى ءوسىم بولۋى كەرەكتىگىن ايتقان بولاتىن. ال بۇعان قول جەتكىزۋدىڭ جولى قايسى؟ «تۇراقتى جانە قارقىندى ەكونوميكالىق ءوسىم ارقىلى عانا بۇل ماسەلەنى شەشۋگە بولادى. ەڭ الدىمەن، ءوسىم بىزگە نە ءۇشىن قاجەت ەكەنىن تەرەڭ ءتۇسىنۋىمىز كەرەك. ازاماتتارىمىز ءوز ەلىندە الاڭسىز ءومىر ءسۇرىپ، ەڭبەك ەتىپ، ۇرپاعىن تاربيەلەپ، حالقىمىزدىڭ جەتىستىكتەرىنە بىرگە قۋانىپ، ماقتان تۇتۋ ءۇشىن ەكونوميكالىق ءوسىم بولۋى ءتيىس. تاياۋ ارادا ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا ءبىز ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا ارنالعان ناقتى مىندەتتەردى ايقىندايمىز»، دەگەن-ءدى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى.

ايماقتار • 05 تامىز، 2019

ەرتەڭ ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جەل سوعادى

6 تامىز كۇنى قازاقستاننىڭ التى وبلىسىندا جەل سوعىپ، كەي جەرلەردە نايزاعاي مەن بۇرشاق كۇتىلەدى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» رمك ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

ەكولوگيا • 05 تامىز، 2019

الاكولدەگى لاس سۋ: كازگيدرومەت سۋ ساپاسىن تەكسەردى

2019 جىلى 1 تامىزدا الاكول كولىنە «كوكتەم گراند» قوناق ءۇيى باسسەينىنىڭ قۇبىرىنان لايلى سۋدى اعىزۋ فاكتىسى بويىنشا، «كازگيدرومەت»-ءتىڭ الماتى وبلىسى بويىنشا فيليالىنىڭ قىزمەتكەرلەرى سول كۇنى الاكولگە جەدەل تۇردە شىققان ەدى. بۇل تۋرالى ۇيىمنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.   

قوعام • 05 تامىز، 2019

ارىستاعى 6،7 مىڭ ۇيدە نەگىزگى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى اياقتالدى

5 تامىزعا قاراي ارىس قالاسىندا 6،7 مىڭ تۇرعىن ۇيدە نەگىزگى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى اياقتالدى. 2،5 مىڭ جتق جانە كپتۇ نىساندارىندا قۇرىلىسشىلار كوسمەتيكالىق جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە. بۇل تۋرالى قر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 05 تامىز، 2019

ەلوردادا قۇرباندىق شالاتىن ورىندار بەلگىلەندى

بيىلعى جىلى قۇربان ايت مەيرامى 11 تامىزدا باستالادى. سوعان وراي قالالىق اكىمدىك قۇرباندىق شالۋعا ارنالعان ورىنداردى بەكىتتى.بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى. 

05 تامىز، 2019

ارىس تۇرعىندارىنا 100 مىڭ تەڭگە وتەماقىنى الۋ ءۇشىن بانك كارتاسى تاراتىلدى

12 تامىزدان باستاپ تىركەۋدە تۇرعان 55 مىڭنان استام ادام وتەماقىعا قول جەتكىزەدى. بۇگىن ەكى اۋىلدىق ەلدى مەكەن مەن ارىس قالاسىنداعى 17 سەكتوردا بانك كارتالارى تاراتىلدى. بۇل تۋرالى تۇركىستان وبلىسى اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پرەزيدەنت • 05 تامىز، 2019

قاسىم-جومارت توقاەۆ الماتى قالاسىنىڭ اكىمى باقىتجان ساعىنتاەۆتى قابىلدادى

مەملەكەت باسشىسىنا الماتىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى، ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بەرىلگەن تاپسىرمالاردىڭ ورىندالۋ بارىسى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

سپورت • 05 تامىز، 2019

موڭعوليادا قازاق كۇرەسىنەن ازيا چەمپيوناتى وتەدى

تامىزدىڭ 16-17 كۇنى ازيا چەمپيوناتىن موڭعوليادا وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. بۇل تۋرالى حالىقارالىق Qazaq kuresi فەدەراتسياسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 05 تامىز، 2019

ارىس: 60 شاقىرىم جول تولىق قايتا جوندەۋدەن وتەدى

ارىس قالاسىندا جالپى ۇزىندىعى 272،3 شاقىرىمدى قۇرايتىن كوشەگە زەردەلەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. بۇل تۋرالى تۇركىستان وبلىسى اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

الەم • 05 تامىز، 2019

ساماتبەك ىزىمعالي كادەتتەر اراسىندا الەم چەمپيونى اتاندى

بولگاريانىڭ سوفيا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان كادەتتەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا قازاقستاندىق ساماتبەك ىزىمعالي التىن جۇلدەگەر اتاندى دەپ حابارلايدى Olympic.kz.