جولدىباي بازار«Egemen Qazaqstan»
570 ماتەريال تابىلدى

قازاقستان • 30 ناۋرىز، 2020

تاجىكستاننان قازاقستاندىقتار ەلگە جەتكىزىلدى

28 ناۋرىزدا تاجىكستاننان قازاقستاندىق 26 ادام ەلىمىزگە ورالدى. قازاقستان ازاماتتارى بار ۇشاق الماتى اۋەجايىنا ءساتتى قوندى. سونىمەن قاتار، بۇل رەتتە شىمكەنت قالاسىنان س-295 اسكەري-كولىك ۇشاعىمەن تاجىكستانعا سول ەلدىڭ 20 ازاماتى شىعارىلدى.

الەم • 28 ناۋرىز، 2020

گەرمانيا: قوعامدىق كولىك قاتىناسىنا شەكتەۋ قويىلادى

كوروناۆيرۋس شەڭگەلىنە ارانداعان گەرمانيادا 46 مىڭنان استام ادام اتالعان ۆيرۋستى جۇقتىرعان. ەۋروپا ەلدەرى اراسىندا كوروناۆيرۋس جۇتىرعان ادامدارى سانى جونىنەن يتاليا مەن يسپانيادان كەيىنگى ءۇشىنشى ورىندا تۇرعان بۇل ەل ىندەتكە قارسى شارالاردى كۇشەيتىپ، قوعامدىق كولىك قاتىناسىنا شەكتەۋ قويۋدى قاراستىرىپ جاتىر.

ايماقتار • 28 ناۋرىز، 2020

يتاليادا ءبىر تاۋلىك ىشىندە كوروناۆيرۋستان 969 ادام قايتىس بولدى

يتاليا دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى توتەنشە جاعداي جونىندەگى كوميسسار دومەنيكو اركۋريدىڭ مالىمدەمەسى بويىنشا، ەلدە ءبىر تاۋلىكتە كوروناۆيرۋستان قازا بولعاندار 969 ادامدى قۇراعان. ەلدە جالپى قازا تاپقاندار سانى 9134-كە جەتكەن.

قوعام • 28 ناۋرىز، 2020

ۆولونتەرلەر 500 مىڭ مەديتسينالىق ماسكانى تەگىن تاراتتى

ۆولونتەرلەردىڭ رەسپۋبليكالىق فرونت-ءوفيسى 500 مىڭ مەديتسينالىق ماسكانى تەگىن تاراتپاق.

قوعام • 20 ناۋرىز، 2020

باستى شارت – تالاپقا باعىنۋ

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى «پروكۋراتۋرا تۋرالى» زاڭنىڭ 31-بابى ءتارتىبى نەگىزىندە ۇندەۋ جاريالادى.

ساياسات • 16 ناۋرىز، 2020

ءماسليحاتتار ءتۇيىندى ماسەلەنى شەشە الا ما؟

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ ءوزىنىڭ سايلاۋالدى تۇعىرناماسىندا قابىلدانعان شەشىمدەردىڭ ىسكە اسىرىلۋىن باقىلاۋ تەتىگى سانالاتىن جەرگىلىكتى ءوزىن ءوزى باسقارۋ ورگاندارىن ودان ءارى دامىتۋدى قولداۋ قاجەتتىگىنە باسا نازار اۋدارعان بولاتىن. سونداي-اق پرەزيدەنت حالىققا ارناعان جولداۋىندا جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارى جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالا كەلىپ، جەرگىلىكتى اتقارۋشى بيلىك تۇرعىندار ءۇشىن ءاردايىم اشىق بولۋى كەرەك ەكەنىن، بىراق «بۇل اكسيوما ءالى دە بۇگىنگى كۇننىڭ شىندىعىنا اينالماي وتىرعانىن» اتاپ كورسەتكەنى بەلگىلى.

ساياسات • 27 اقپان، 2020

ءوزارا ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا بەلەسى

قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق (ەو) اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن ارىپتەستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم (كاىك) الداعى 1 ناۋرىزدا كۇشىنە ەنەدى. ەۋروپالىق وداقتىڭ بارلىق مۇشە مەملەكەتتەرى جانە ەۋروپالىق پارلامەنت راتيفيكاتسيالاعان بۇل كەلىسىم قازاقستان مەن ەو قاتىناسىندا 1999 جىلدان بەرى قولدانىلىپ كەلە جاتقان ارىپتەستىك پەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى الماستىرادى.

سۇحبات • 24 اقپان، 2020

جانسەيىت تۇيمەباەۆ: ىنتىماق ءۇشىن ىمىرا ماڭىزدى

– جانسەيىت قانسەيىت ۇلى، جامبىل وب­­ل­ى­­سىنداعى وقيعا سالدارىن جويۋ جو­نىن­دەگى ۇكىمەت كوميسسياسىنىڭ قۇ­را­­مى­­مەن قورداي اۋدانىندا بولىپ قايت­­تىڭىز. ەل ىشىنە بارىپ بىلگەنىڭىزدى، كور­گەن-تۇيگەنىڭىزدى ءوز اۋزىڭىزدان ەستىسەك... – مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ تاپسىرماسىمەن جەرگى­لىكتى حالىقپەن بىرقاتار كەزدەسۋ ۇيىم­داس­تى­رىلىپ، قورداي، ماسانچي، اۋقاتتى، سورتوبە ەلدى مەكەندەرىنىڭ جاعدايىمەن تا­نىس­­تىق. ەكى تاراپتى تىڭداي كەلە، كوپشى­لىكتىڭ ورتاق پىكىرىنەن كەيىن تۇرمىستىق جانجالدىڭ بىرنەشە سەبەبى انىقتالدى.  

قوعام • 06 اقپان، 2020

437 رەت ەرەجە بۇزعان

نۇر-سۇلتان قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى جول ەرەجەسىن كوزگە ىلمەيتىن «جۇگەرمەك» جۇرگىزۋ­شىلەردىڭ رەيتينگىن جاريالادى. ءمالىم بولعانداي، جول ەرەجەسىن ەڭ كوپ بۇزعانداردىڭ كوشىن شەتەلدىك ەسەپتە تۇرعان كولىك قۇرالدارىنىڭ يەلەرى باستاپ تۇر.

ساياسات • 05 اقپان، 2020

ەڭبەك ادامدارىنىڭ مۇددەسىن قورعايتىن مەموراندۋم بەكىتىلدى

Nur Otan پارتياسى مەن قازاقستان رەسپۋب­لي­كا­سىنىڭ كاسىپوداقتار فەدەراتسياسى اراسىنداعى ءوزارا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.