Egemen Qazaqstan
16411 ماتەريال تابىلدى

پرەزيدەنت • 21 ماۋسىم، 2022

پرەزيدەنت قاتار ەكونوميكالىق فورۋمىنىڭ ارنايى پانەلدىك سەسسياسىنا قاتىستى

مەملەكەت باسشىسى «In Conversation with President Tokayev» اتتى ارنايى پانەلدىك سەسسياعا قاتىستى. جيىنعا «Bloomberg Television» جۇرگىزۋشىسى مانۋس كرەنني مودەراتورلىق جاسادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz پرەزيدەنتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

اۋا رايى • 21 ماۋسىم، 2022

بىرنەشە وبلىستا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى

22 ماۋسىمدا ەلىمىزدىڭ 10 وڭىرىنە قاتىستى داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

پارلامەنت • 21 ماۋسىم، 2022

سەناتتا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسكە تۇزەتۋلەر تالقىلاندى

سەناتتىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭناما، سوت جۇيەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كوميتەتىنىڭ دەپۋتاتتارى كەڭەيتىلگەن وتىرىس وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ. 

ايماقتار • 21 ماۋسىم، 2022

قىزىلوردا وبلىسىندا ءىرى ەسىرتكى القابى جويىلدى

قىزىلوردالىق پوليتسەيلەر تاعى دا ءىرى ەسىرتكى القابىن جويدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

عىلىم • 21 ماۋسىم، 2022

قازۇۋ-دا اسقار اقاەۆ تسيفرلىق دامۋ تاقىرىبىندا ءدارىس وقىدى

ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى، رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ اكادەميگى، م.لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى جانىنداعى كۇردەلى جۇيەلەردى ماتەماتيكالىق زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ باس عىلىمي قىزمەتكەرى، پروفەسسور اقاەۆ اسقار اقاي ۇلىنىڭ كوشباسشىلىق دارىستەرى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قوعام • 21 ماۋسىم، 2022

قازاقستاندىق وندىرۋشىلەر يننوپروم-2022 كورمەسىنە قاتىسادى

4-7 شىلدە ارالىعىندا ەكاتەرينبۋرگ قالاسىندا (رف) يننوپروم «ونەركاسىپتىك اۋىسۋ: سىن-قاتەرلەردەن جاڭا مۇمكىندىكتەرگە» 12 حالىقارالىق ونەركاسىپتىك كورمەسى وتەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz يدم ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

قوعام • 21 ماۋسىم، 2022

اقجارقىن تۇرلىبايدىڭ ىسىنە قاتىستى كۇدىكتى ۇستالدى

اقجارقىن تۇرلىباي ءىسى بويىنشا كۇدىكتى رەتىندە تانىلعان نيگەريا ازاماتى ۇستالدى. بۇل تۋرالى  وتاندىق ادۆوكات سۇڭقار نۇرماعامبەتوۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلادى Egemen.kz.

قوعام • 21 ماۋسىم، 2022

ەلىمىزدە شومىلۋعا رۇقسات ەتىلگەن ورىندار بەكىتىلدى

قازىرگى كەزدە ەلىمىزدە شومىلۋعا رۇقسات ەتىلگەن 497 ورىن بەكىتىلگەن، دەپ حابارلايدى Egemen.kz. بۇل تۋرالى قر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ ازاماتتىق قورعانىس جانە اسكەري بولىمدەر كوميتەتىنىڭ توراعاسى باۋىرجان سىزدىقوۆ ايتتى.

ۇكىمەت • 21 ماۋسىم، 2022

جالاقىنى يندەكستەۋ ينفلياتسيانى جەدەلدەتەدى - ءاليحان سمايىلوۆ

قر پرەمەر-ءمينيسترى ءاليحان سمايىلوۆ ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا باعانىڭ وسۋىنە قاراي ايلىقتى يندەكستەۋ مۇمكىندىكتەرى تۋرالى ايتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ەلوردا • 21 ماۋسىم، 2022

ەلوردادا قاراسورا وسىرگەن جىگىتتەر ۇستالدى

پوليتسەيلەر ەلوردا ورتالىعىندا جەرتولە قاباتىنداعى جالعا الىنعان ءۇي-جايدا قۇرامىندا ەسىرتكى زاتتارى بار، وسىرۋگە تىيىم سالىنعان وسىمدىكتەردى زاڭسىز وسىرگەن ەكى ەر ادامدى ۇستادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.