Egemen Qazaqstan
16604 ماتەريال تابىلدى

مەديتسينا • 29 ماۋسىم، 2022

اق جەلەڭدىلەرگە العىس

«اتا-انانىڭ قادىرىن بالالى بولعاندا بىلەرسىڭ»، اعايىننىڭ قادىرىن جالالى بولعاندا بىلەرسىڭ» دەگەن قازاق تاعى بىردە «دەنساۋلىقتىڭ قادىرىن اۋىرعاندا بىلەرسىڭ» دەپتى. حالىق دانالىعى مەكتەبىنىڭ وسى سياقتى تاعىلىمدىق سوزدەرىنە انشەيىندە ءومىر اعىنىنا ءبىر ءتۇسىپ الىپ، كەيدە ويلانۋعا دا ۋاقىت تابا الماي جاتاتىن بىزدەر مىنا قىم-قۋىت تىرشىلىكتە ونشا نازار اۋدارا بەرمەيتىنىمىز دە بار. دەسەك تە، ءومىردىڭ زاڭى ءوزىن مويىنداتپاي قويمايدى ەكەن.

قازاقستان • 29 ماۋسىم، 2022

ادالدىقتىڭ ەتالونى ەدى

الماتىدان ءبىرازدان بەرى حابارلاسپاعان دوسىمىز زەينەپ احمەتوۆا تەلەفون شالدى. ادەتتەگىدەي حال-احۋال، وتباسىنىڭ اماندىعىن سۇراسىپ بولعان سوڭ: «بولات، بۇگىن ماعان ءبىر ىنىلەرىم كەلىپ جولىقتى. باقىتجان دوسىڭنىڭ دۇنيەدەن قايتقانىنا ءبىراز جىل بولدى عوي. ولار باقىتجان تۋرالى كىتاپ شىعارساق دەپ جوسپارلاپ ءجۇر ەكەن. «سوعان باقىتجان اعامىزدىڭ دوستارىنىڭ ەستەلىكتەرىن دە قوسساق دەگەن نيەتىمىز بار، وسىعان قولعابىس ەتسەڭىز»، دەپ وتىنىشتەرىن ءبىلدىردى. ويىما بىردەن ءوزىڭ ءتۇستىڭ. قازىر قالايسىڭ؟ دوسىڭ تۋرالى ەستەلىك جازىپ بەرۋگە جاعدايىڭ كەلە مە؟» دەپ سۇرادى.

ونەر • 29 ماۋسىم، 2022

ادەمى اندەرىمەن ايگىلى اسەت

قازاقتىڭ تاماشا كومپوزيتورىنىڭ ءبىرى اسەت بەيسەۋوۆ وتكەن عاسىردىڭ سەكسەنىنشى جىلدارىنىڭ باس كەزىندە جامبىل وبلىسىنىڭ مەيماندوس مويىنقۇم جەرىندە ءبىر-ەكى رەت قادىرلى قوناق بولىپ قايتقان ەدى.

رۋحانيات • 29 ماۋسىم، 2022

«ايقاپ» جۋرنالىن العاشقى شىعارۋشى

«ايقاپ» جۋرنالىنىڭ شىعۋ تاريحى ارىدەن باستالادى.1910 جىلى پاتشا وكىمەتى م.سەراليننىڭ جۋرنال شىعارۋ تۋرالى وتىنىشىنە قول قويىپ، شىعارۋعا رۇقسات بەردى. 1911 جىلى قاڭتار ايىندا ترويتسك قالاسىندا قازاق تاريحىنداعى العاشقى جۋرنال – «ايقاپ» جارىققا شىقتى.

وقيعا • 29 ماۋسىم، 2022

ورالدا توك سوققان ەكى ادام جانساقتاۋ بولىمىنە ءتۇستى

ورال قالاسىندا توك سوققان ەكى ەر ادام جانساقتاۋ بولىمىنە ءتۇستى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ايماقتار • 29 ماۋسىم، 2022

اتىراۋدا 900 مىڭ تەڭگەنىڭ ونىمدەرى زاڭسىز ساتىلىمعا شىعارىلعان

اتىراۋ وبلىسى بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، وڭىردە 900 مىڭ تەڭگەنىڭ اكتسيزدەلەتىن ونىمدەرى زاڭسىز ساتىلىمعا شىعارىلعان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz. 

قوعام • 29 ماۋسىم، 2022

العاش رەت جەر ۋچاسكەلەرى ونلاين اۋكتسيوندا ساتىلىپ جاتىر

قازاقستاندا العاش رەت جەر ۋچاسكەلەرى ونلاين اۋكتسيوندا ساتىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

وقيعا • 29 ماۋسىم، 2022

اقتوبەدە جول اپاتىنان 5 ادام زارداپ شەكتى

اقتوبەدە جەڭىل مەن جۇك كولىگى سوقتىعىستى. سالدارىنان ەرلى-زايىپتىلار ءۇش بالاسى اۋرۋحاناعا ءتۇستى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

تاعايىنداۋ • 29 ماۋسىم، 2022

اباي وبلىسى اكىمىنىڭ اپپاراتىنا جاڭا باسشى تاعايىندالدى

اباي وبلىسى اكىمىنىڭ اپپارات باسشىسى بولىپ جاسۇلان سارسەباەۆ تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz. 

قازاقستان • 29 ماۋسىم، 2022

ەلوردادا رۋمىنيا پرەزيدەنتىنىڭ كىتابى تانىستىرىلدى

قازاقستان مەن رۋمىنيا اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستىڭ 30 جىلدىعىنا وراي ەلورداداعى ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحانانىڭ كونستيتۋتسيا زالىندا رۋمىنيا پرەزيدەنتى كلاۋس ءيوحاننيستىڭ «بىرتىندەپ باسىپ بيىككە» اتتى كىتابىنىڭ  تۇساۋكەسەرى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.