Egemen Qazaqstan
18257 ماتەريال تابىلدى

پرەزيدەنت • 03 قازان، 2019

قاسىم-جومارت توقاەۆ ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەستى

سوچيدە ءوتىپ جاتقان «ۆالداي» پىكىرتالاس كلۋبىنا قاتىسۋعا كەلگەن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پرەزيدەنت • 03 قازان، 2019

مەملەكەت باسشىسى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەستى

قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆ پەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ باسشىسى ۆلاديمير پۋتين ومسكىدە وتەتىن وڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا دايىندىق بارىسىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى قاسىم-جومارت توقاەۆ Twitter پاراقشاسىندا جازدى.

ساياسات • 03 قازان، 2019

سەناتتا مەملەكەتتىك قىزمەت جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى زاڭ جوباسى قارالدى

سەناتتىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭناما، سوت جۇيەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كوميتەتىندە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە مەملەكەتتىك قىزمەت جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى ەكىنشى وقىلىمدا قارالدى. بۇل تۋرالى پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • 03 قازان، 2019

نۇر-سۇلتان مۇسىلمان الەمىنىڭ ەڭ «جاسىل» قالاسى اتاندى

قازاقستاننىڭ مىسىرداعى ەلشىسى ارمان يساعاليەۆ باستاعان دەلەگاتسيا ماروككونىڭ استاناسى رابات قالاسىندا ورنالاسقان ءبىلىم، عىلىم جانە مادەنيەت جونىندەگى يسلام ۇيىمىنىڭ (يسەسكو) شتاب-پاتەرىندە وتكەن ەكولوگيا مينيسترلەرىنىڭ 8-ءشى يسلام كونفەرەنتسياسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى ءسىم ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

رۋحانيات • 03 قازان، 2019

«ءىىى اباي وقۋلارى» ءداستۇرلى ادەبيەت سايىسىنىڭ جەڭىمپازدارى ماراپاتتالدى

ەلباسى كىتاپحاناسىندا قازاقتىڭ ۇلى اقىنى، دانا ويشىلى، سازگەر، اعارتۋشى، قوعام قايراتكەرى، قازاق جازبا ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جانە تۇڭعىش كلاسسيگى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالعان الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاريالانعان ء«ىىى اباي وقۋلارى» جىل سايىنعى ادەبيەت سايىسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ ءراسىمى ءوتتى.

ساياسات • 03 قازان، 2019

داريعا نازارباەۆا: بيۋدجەت باسىمدىقتارى ناقتى بولماسا ناتيجە بولمايدى

سەناتتا داريعا نازارباەۆانىڭ توراعالىق ەتۋىمەن بيۋدجەت زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پرەزيدەنت • 03 قازان، 2019

قاسىم-جومارت توقاەۆ انگەلا مەركەلدى گەرمانيانىڭ بىرىككەن كۇنى مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ گەرمانيانىڭ بىرىككەن كۇنى ۇلتتىق مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاپ، گەرمانيا فەدەراتيۆتىك رەسپۋبليكاسىنىڭ كانتسلەرى انگەلا مەركەلگە جەدەلحات جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پارلامەنت • 03 قازان، 2019

سەناتورلار ەكپا الاڭىندا كەزدەسۋلەر وتكىزدى

ەكپا كۇزگى سەسسياسى اياسىندا سەناتورلار ساۋلە ايتپاەۆا مەن سەرگەي پلوتنيكوۆ يتاليا پارلامەنتتىك دەلەگاتسياسىنىڭ جەتەكشىسى الۆيزە مانەرومەن جانە يتاليالىق دەلەگاتسيا باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، دەپۋتاتتار پالاتاسىنىڭ مۇشەسى دەبورا بەرگامينيمەن جۇمىس بابىندا كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى پارلامەنت  سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ەكولوگيا • 03 قازان، 2019

اقتوتى رايىمقۇلوۆا ەلورداداعى مەكتەپ اۋلاسىنا اعاش وتىرعىزدى

مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى نۇر-سۇلتان قالاسىنداعى №57 مەكتەپتە وتكەن ەكولوگيالىق ساعاتقا قاتىستى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

تەحنولوگيا • 03 قازان، 2019

«اشىق ۇكىمەت پورتالىندا» جاريالاناتىن اقپاراتتار حالىققا بارىنشا قولجەتىمدى ءارى پايدالى بولۋى ءتيىس

«Astana Hub» الاڭىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ، ۇلتتىق ەكونوميكا، قارجى مينيسترلىكتەرىنىڭ جانە جوعارعى سوتتىڭ وكىلدەرى IT-قاۋىمداستىق پەن ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدارمەن بىرگە  IT-كومپانيالار مەن ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ «اشىق دەرەكتەر» (https://data.egov.kz/)  جانە «اشىق بيۋدجەتتەر» (https://budget.egov.kz/) پورتالدارىمەن جۇمىس ىستەۋدەگى قاجەتتىلىكتەرىن تالقىعا سالدى. بۇل تۋرالى اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.