Egemen Qazaqstan
15785 ماتەريال تابىلدى

پرەزيدەنت • 31 شىلدە، 2019

«ەگەمەندەگى» ماسەلە پرەزيدەنت نازارىنا ىلىكتى

كەشە «ەگەمەن قازاقستان» گازەتىندە قازاقستان تەاتر قايراتكەرلەرى وداعىنىڭ توراعاسى، قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى، ونەرتانۋ عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، پروفەسسور تۇڭعىشباي جامانقۇلوۆتىڭ «قازاق تەاترى... كەشەگىسى، بۇگىنى، ەرتەڭى» اتتى كولەمدى ماقالاسى جاريالاندى.      

ايماقتار • 31 شىلدە، 2019

ەلوردا اكىمدىگى ەكى قىزدى سۋدان قۇتقارعان پوليتسيا قىزمەتكەرى مەن قۇتقارۋشىنى ماراپاتتادى

قالا اكىمى التاي كولگىنوۆ «پريچال» دەمالىس ايماعىندا سۋعا باتىپ بارا جاتقان قىزداردى قۇتقارعان پوليتسيا قىزمەتكەرى رۋسلان سايدوۆ پەن قۇتقارۋشى دميتري ينكيندى ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.

تاعايىنداۋ • 31 شىلدە، 2019

تسيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ۆيتسە-مينيسترلەرى تاعايىندالدى

قر تسيفرلىق دامۋ، قورعانىس جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىنىڭ قر تسيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى بولىپ قايتا اتالۋىنا بايلانىستى، قر ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن تسيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ۆيتسە-مينيسترلەرى قىزمەتتەرىنە مارات راحمالى ۇلى نۇرعوجين، اسحات ەلۋباي ۇلى ورازبەك، ابىلايحان ەسەن ۇلى وسپانوۆ، دارىن شىلبى ۇلى تۇياقوۆ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى قر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلايدى.  

ايماقتار • 31 شىلدە، 2019

سەناتورلار پاۆلودار وبلىسىنداعى اۋىل ەڭبەككەرلەرىمەن كەزدەستى

پارلامەنت سەناتىنىڭ دەپۋتاتتارى ماناپ كوبەنوۆ پەن نۇرجان نۇرسيپاتوۆ پاۆلودار وبلىسىنداعى جۇمىس ساپارى بارىسىندا قاراوبا اۋىلدىق وكرۋگىندەگى اۋەلبەك اۋىلىندا سالىنىپ جاتقان سۋ قۇبىرىنىڭ قۇرىلىسىمەن تانىسىپ، كاسىپورىن باسشىسىمەن ءوندىرىس ماسەلەلەرىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى سەناتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • 31 شىلدە، 2019

قوعامدىق كەڭەستى قالىپتاستىرۋ جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرىن تاڭداۋ بويىنشا كونكۋرس وتكىزىلەدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى قوعامدىق كەڭەستى قالىپتاستىرۋ جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرىن تاڭداۋ بويىنشا كونكۋرس وتكىزۋ تۋرالى حابارلايدى.

100 • 31 شىلدە، 2019

كوممۋنيستەر كىمدەر؟

1920 جىلى «ۇشقىن» گازەتىنىڭ №25 سانىنا شىققان «كوممۋنيستەر كىمدەر؟» ماقالاسىن نازارلارىڭىزعا ۇسىنامىز. 

تەحنولوگيا • 31 شىلدە، 2019

IT سالاسىنداعى سوڭعى جاڭالىقتار قانداي؟

  سالاداعى سوڭعى وتاندىق جانە الەمدىك جاڭالىقتاردى نازارلارىڭىزعا ۇسىنامىز.

ايماقتار • 31 شىلدە، 2019

اقتاۋدا مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسى تۋرالى سەمينار ءوتتى

«مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى» جەرگىلىكتى ساراپشىلارى اقتاۋداعى بىرنەشە مەديتسينالىق ۇيىمدارعا وقىتۋ-سەمينار جۇرگىزدى.  سەمينار دەنساۋلىق سالاسىنداعى جاڭا رەفورما – مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ ء(مامس) جۇيەسىنىڭ ەنۋى جايىندا  بولدى.  

قازاقستان • 31 شىلدە، 2019

نۇر-سۇلتاندا IEO 2020 حالىقارالىق ەكونوميكا وليمپياداسى وتەدى

احقو بيۋروسى Astana International Campus الاڭىندا IEO-2020 مەكتەپ وقۋشىلارى اراسىندا ەكونوميكا بويىنشا كەلەسى حالىقارالىق وليمپيادانى وتكىزەدى. وعان جىل سايىن 20-دان استام ەلدەن 100-دەن استام جوعارى سىنىپ وقۋشىلارى قاتىسادى.

ايماقتار • 31 شىلدە، 2019

ەلوردادا مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالارعا ارنالعان وڭالتۋ ورتالىعى سالىنادى

قالا اكىمى التاي كولگىنوۆ الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا باردى. اتالعان مەكەمەدە ماماندار مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالارعا قىزمەت كورسەتەدى. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.