حوككەي • 02 اقپان، 2023

قازاقستان قۇراماسى حوككەيدەن الەم چەمپيونى اتاندى

69 رەت كورسەتىلدى

رۋمىنيادا حوككەيدەن وتكەن الەم چەمپيوناتىندا قازاقستاننىڭ جاسوسپىرىمدەر قۇراماسى ءبىرىنشى ورىندى يەلەندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قازاقستان قۇراماسى 18 جاسقا دەيىنگى قىزدار اراسىندا وتكەن چەمپيوناتتىڭ ۆ توبىنداعى ەكىنشى ديۆيزيوندا ونەر كورسەتتى. ولار ءوز توبىندا بولگاريا، جاڭا زەلانديا، بەلگيا، ەستونيا جانە يسلانديا كومانداسىمەن سىنعا ءتۇسىپ، قارسىلاستارىن جەڭدى.

كەيىنگى ويىندا يسلانديامەن ءبىرىنشى ورىن ءۇشىن باق سىنادى. قورىتىندى ويىن كەستەسى بويىنشا قازاقستان قۇراماسى 15 ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىندى جەڭىپ الدى.

ەندى ولار ەكىنشى ديۆيزيوننىڭ ا توبىندا سىنعا تۇسەدى.

ۇقساس جاڭالىقتار