ANTIKOR • 20 ءساۋىر، 2021

سەمەيدە جەمقورلىققا قارسى قىزمەت بويىنشا اكىمشىلىك كودەكستەگى جاڭالىقتار ءتۇسىندىرىلدى

21 رەت كورسەتىلدى

شقو بويىنشا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جىگەر ءبايدىلدين جۇمىس ساپارىمەن سەمەي قالاسىنا باردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ساپاردىڭ نەگىزگى ماقساتى - سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ ءوز يەلىگىندە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قاجەتتى قۇرالداردىڭ بارلىق سپەكترىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن «اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى» قر كودەكسىنە ەنگىزىلگەن جاڭالىقتاردى ءتۇسىندىرۋ.

ساپار بارىسىندا شۋلبينسك كەنتى اكىمدىگىنىڭ عيماراتىندا ورنالاسقان سەرۆيستىك اكىمدىكتىڭ جۇمىسىمەن تانىستى. بۇل قىزمەت «Open Space» فورماتىندا جۇمىس ىستەيدى. «سەرۆيستىك اكىمدىك» - ازاماتتارعا مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى جەدەل جانە كەدەرگىسىز الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، اقپاراتتىق اشىقتىقتى، ازاماتتار ءۇشىن مەملەكەتتىك ورگاننىڭ ەسەپتىلىگى مەن قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى.

سونداي-اق سەمەي قالاسىنىڭ اكىمدىگىمەن كەزدەسۋ ۇيىمداستىرىلدى. كەزدەسۋگە قر سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ (سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت) شقو بويىنشا دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ج. ءبايدىلدين، «شىعىس — ادالدىق الاڭى» جوبالىق كەڭسەسىنىڭ جەتەكشىسى م. باحىت، سەمەي قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ا. سادىرباەۆ جانە اپپارات قىزمەتكەرلەرى مەن قۇرىلىمدىق ءبولىم باسشىلارى قاتىستى. ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىمەن قاتار قالالىق ءبىلىم ءبولىمى مەن مادەنيەت ءبولىمى قر 2015-2025 جىلدارعا ارنالعان سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ستراتەگياسى بويىنشا ەسەپ بەردى.

جۇمىس بارىسىندا شاكارىم ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى ب. ەردەمبەكوۆ پەن ۋنيۆەرسيتەتتىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرى جانە باق وكىلدەرىمەن كەزدەستى.

سونىمەن قاتار، ايماقتىق «SEMEI» تەلەارناسىنىڭ «DIALOG» قوعامدىق ساياسي باعدارلاماسىنا سۇحبات بەردى.

ءىس ساپار سوڭىندا بارلىق جيىنعا قاتىسۋشىلاردى ادالدىققا، ادامگەرشىلىككە، مەملەكەت مۇددەسىنە قىزمەت ەتۋگە جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى مəدەنيەتتى قالىپتاستىرۋعا شاقىردى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار