قوعام • 25 اقپان، 2021

ق.توقاەۆ كاسىپكەرلەردىڭ ءوز جۇمىسشىلارىنا ارناپ اۋىلدا ءۇي سالۋىن مىندەتتەدى

12 رەت كورسەتىلدى

بۇگىن مەملەكەت باسشىسى ۇلتتىق قوعامدىق سەنىم كەڭەسىنىڭ بەسىنشى وتىرىسىندا كاسىپكەركەرلەردىڭ ءوز جۇمىسشىلارىنا ارناپ ءۇي سالۋىن باستى نازاردا ۇستاۋ كەرەكتىگىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

«كاسىپكەرلەر ءوز جۇمىسشىلارىنا ارناپ اۋىلدا ءۇي سالسا، مەملەكەت وعان كەتكەن شىعىننىڭ 50 پايىزىنا دەيىن قايتاراتىن بولادى. بۇل قاي جاعىنان الىپ قاراساق تا، بارىنە پايدالى»، دەيدى پرەزيدەنت.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار