قازاقستان • 05 تامىز، 2020

ليۆانداعى قر ديپلوماتيالىق ميسسياسىنىڭ كونسۋلى جاراقات الدى

290 رەت كورسەتىلدى

ليۆانداعى قر ديپلوماتيالىق ميسسياسىنىڭ كونسۋلى جەڭىل جاراقات الدى. بۇل تۋرالى قازاقپارات حابارلايدى، دەپ جازادى Egemen.kz

"جارىلىس كەزىندە ديپلوماتيالىق ميسسيانىڭ قىزمەتكەرلەرى جۇمىس كۇنى اياقتالعاننان كەيىن جۇمىس ورنىنان كەتىپ قالعان. كونسۋل جۇمىستا قالعان بولاتىن جانە جارىلىس تولقىنى سالدارىنان جەڭىل جاراقات الدى"، دەلىنگەن حابارلامادا.

بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ليۆانداعى جارىلىس سالدارىنان قازاقستاننىڭ ديپلوماتيالىق ميسسياسى عيماراتىنا زيان كەلدى. ليۆانداعى قازاقستاندىق ديپلوماتتاردىڭ اقپاراتى بويىنشا، اعىمداعى جىلعى 4 تامىزدا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 18:00 شاماسىندا بەيرۋتتاعى تەڭىز پورتىنىڭ بازاسىندا بىرنەشە جويقىن جارىلىس بولدى.

جاقىن ماڭدا ورنالاسقان ۇيلەردە، سونداي-اق جارىلىس ەپيتسەنترىنەن بىرنەشە شاقىرىم جەردە ورنالاسقان عيماراتتارىڭ تەرەزەلەرى شاعىلعان. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار