Egemen Qazaqstan
8131 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 29 ناۋرىز، 2020

سوڭعى تاۋلىكتە تج ءتارتىبىن بۇزعان 124 ادام جاۋاپقا تارتىلدى

بۇل تۋرالى اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ حابارلادى. 

ايماقتار • 29 ناۋرىز، 2020

30 ناۋرىزدان باستاپ اتىراۋ قالاسى كارانتينگە جابىلادى

بۇل تۋرالى اتىراۋ وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

الەم • 29 ناۋرىز، 2020

قازاقستاندىقتار ليتۆادان ەلگە ورالىپ جاتىر

28 ناۋرىزدا قازاقستاننىڭ ليتۆاداعى ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن ۆيلنيۋس، كاۋناس جانە كلايپەدا قالالارىندا وقيتىن 15 قازاقستاندىق ستۋدەنت مينسكىگە، سودان كەيىن نۇر-سۇلتان مەن الماتىعا امان-ەسەن ۇشىپ شىقتى. بۇل تۋرالى ءسىم ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

كوروناۆيرۋس • 29 ناۋرىز، 2020

ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 265-كە جەتتى

14:40-تاعى جاعداي بويىنشا تاعى 14 ادامنان ۆيرۋس انىقتالدى. نۇر-سۇلتاندا - 11، الماتى قالاسىندا 3 ادامنان انىقتالدى. بۇل تۋرالى دسم ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

الەم • 29 ناۋرىز، 2020

ۇندىستانداعى وتانداستارىمىزدى قايتارۋ ءۇشىن ۇشاق جىبەرىلەدى

قازاقستان ءۇندىستاندا قالعان 100-گە جۋىق وتانداسىمىزدى ەلگە قايتارۋ ءۇشىن ۇشاق جىبەرەدى. بۇل تۋرالى قازاقستاننىڭ ۇندىستانداعى ەلشىسى ەرلان الىمباەۆ حابارلادى.

ايماقتار • 29 ناۋرىز، 2020

كوروناۆيرۋس: ەكسپرەسس-تەستتى كىمدەر تەگىن تاپسىرادى؟

اعزاداعى كوروناۆيرۋستى جىلدام انىقتايتىن ەكسپرەسس-تەستتەن حالىقتى وتكىزۋ شامامەن 1 ساۋىردەن باستالادى. بۇرىن ساراپتامانىڭ ناتيجەسىن الۋ ءۇشىن 6-12 ساعات كۇتۋگە تۋرا كەلسە، بۇل تەست اۋرۋدىڭ بار-جوعىن سول مەزەتتە انىقتايدى.

ايماقتار • 29 ناۋرىز، 2020

نۇر-سۇلتاندا وبسەرۆاتسيالىق ورتالىق اشىلدى

بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ساۋلە قيسىقوۆا حابارلادى.

ايماقتار • 29 ناۋرىز، 2020

ەلورداداعى 16 ناۋقاس ۆيرۋس جۇقتىرعاندارمەن تىعىز بايلانىستا بولعان

ەلوردادا تىركەلگەن سوڭعى 16 ناۋقاس ۆيرۋس جۇقتىرعاندارمەن تىعىز بايلانىستا بولعان. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ساۋلە قيسىقوۆا حابارلادى.

كوروناۆيرۋس • 29 ناۋرىز، 2020

ۆيرۋستان قورعانۋ ءۇشىن قولدى سابىنداپ جۋ جەتكىلىكسىز...

پەكين مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتى اۋرۋحاناسىنىڭ فارماتسەۆتى ۆان حاين كوروناۆيرۋستان قورعانۋ ءۇشىن ماسكا تاعىپ، قولدى سابىنداپ جۋ جەتكىلىكسىز ەكەنىن ايتادى.

ايماقتار • 29 ناۋرىز، 2020

قوسشىدا تۇراتىن تاعى ءبىر ادامنان كوروناۆيرۋس انىقتالدى

بۇل تۋرالى coronavirus2020.kz حابارلادى.