TOKYO2020 • 19 تامىز، 2021

توكيو -2020: سپورتشىلار مەن باپكەرلەرگە قانشا سىياقى بەرىلەدى؟

25 رەت كورسەتىلدى

حححII جازعى وليمپيادا ويىندارىندا جوعارى ناتيجە كورسەتكەن سپورتشىلارعا جانە ولاردىڭ جاتتىقتىرۋشىلارىنا بىرجولعى تولەمدەردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قر ۇكىمەتىنىڭ رەزەرۆىنەن 577 047 700 تەڭگە مولشەرىندە قاراجات بولىنەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

سىياقى الاتىن سپورتشىلاردىڭ قاتارىندا توكيو وليمپياداسىندا قولا جۇلدە العان 8 سپورتشىدان بولەك، جاقسى ناتيجە كورسەتكەن ەلەنا رىباكينا (تەننيس)، ءابىلحان امانقۇل (بوكس)، زاكير سافيۋللين (بوكس)، ميلاد كاريمي (گيمناست)، دانيار قايسانوۆ (ەركىن كۇرەس) جانە داۋلەت نيازبەكوۆ (ەركىن كۇرەس) بار.

اقشالاي تولەمدەر شيرەك فينالعا جەتكەن سپورتشىلار مەن ولاردىڭ جاتتىقتىرۋشىلارىنا بەرىلەدى:

ەلدوس سمەتوۆ (دزيۋدو) - 31 851 000 تەڭگە، احمەت جۇماعۇل ء(بىرىنشى باپكەرى) - 3 185 100 تەڭگە، عالىمجان جىلگەلديەۆ (جەكە باپكەرى) - 25 480 800 تەڭگە، عالىمجان جىلگەلديەۆ (قۇراما كوماندانىڭ باس باپكەرى) - 3 185 100 تەڭگە;

يگور سون (اۋىر اتلەتيكا) - 31 851 000 تەڭگە، سەرگەي سەدوۆ ء(بىرىنشى باپكەرى) - 3 185 100 تەڭگە + 25 480 800 تەڭگە (جەكە باپكەرى رەتىندە)، باقىت احمەتوۆ (قۇرامانىڭ باس باپكەرى) - 3 185 100 تەڭگە;

زۋلفيا چينشانلو (اۋىر اتلەتيكا) - 31 851 000 تەڭگە، ولەگ ەم ء(بىرىنشى باپكەرى) - 3 185 100 تەڭگە، ۆيكتور ني (جەكە جاتتىقتىرۋشىسى) - 25 480 800 تەڭگە، باقىت احمەتوۆ (قۇرامانىڭ باس باپكەرى) - 3 185 100 تەڭگە;

قامشىبەك قوڭقاباەۆ (بوكس) - 31 781 250 تەڭگە، سەيىتجان توكەنوۆ ء(بىرىنشى باپكەرى) - 3 178 125 تەڭگە + 25 425 000 تەڭگە (جەكە جاتتىقتىرۋشىسى رەتىندە)، عالىمبەك كەنجەباەۆ (قۇرامانىڭ باس باپكەرى) - 3 178 125 تەڭگە;

ساكەن بيبوسىنوۆ (بوكس) - 31 801 500 تەڭگە، قادىربەك قۋاتبەكوۆ ء(بىرىنشى جاتتىقتىرۋشىسى) - 3 180 150 تەڭگە، مىرزاعالي ايتجانوۆ (جەكە باپكەرى) - 25 441 200 تەڭگە، عالىمبەك كەنجەباەۆ (قۇرامانىڭ باس باپكەرى) - 3 180 150 تەڭگە;

دارحان اسادىلوۆ (كاراتە) - 31 801 500 تەڭگە، شاتتىق قاجىمۇقان ء(بىرىنشى باپكەرى) - 3 180 150 تەڭگە + 25 441 200 (جەكە باپكەرى رەتىندە)، اسقار مولداعالي (قۇرامانىڭ باس باپكەرى) - 3 180 150 تەڭگە;

سوفيا بەرۋلتسەۆا (كاراتە) - 31 824 000 تەڭگە، بياشير الىكوۆ ء(بىرىنشى باپكەرى) - 3 182 400 تەڭگە، نيكولاي رەپين (جەكە جاتتىقتىرۋشىسى) - 25 459 200 تەڭگە، اسقار مولداعالي (قۇرامانىڭ باس باپكەرى) - 3 182 400 تەڭگە;

نۇريسلام ساناەۆ (ەركىن كۇرەس) - 31 801 500 تەڭگە، شوقان دىلماعامبەتوۆ ء(بىرىنشى باپكەرى) - 3 180 150 تەڭگە، باۋىرجان نۇرماحانوۆ (جەكە جاتتىقتىرۋشىسى) - 25 441 200 تەڭگە، اسەت سەرىكباەۆ (قۇرامانىڭ باس باپكەرى) - 3 180 150 تەڭگە;

ەلەنا رىباكينا (تەننيس) - 12 733 200 تەڭگە، داريا زاحاروۆا ء(بىرىنشى جاتتىقتىرۋشىسى) - 1 273 320 تەڭگە، ستەۆانو ۆۋكوۆ - 10 186 560 تەڭگە (جەكە باپكەرى)، يۋري ششۋكين (قۇرامانىڭ باس باپكەرى) - 1 273 320 تەڭگە;

ءابىلحان امانقۇل (بوكس) - 4 244 400 تەڭگە، نۇرلان اقۇرپەكوۆ ء(بىرىنشى باپكەرى) - 424 440 تەڭگە + 3 395 520 تەڭگە (جەكە جاتتىقتىرۋشىسى رەتىندە)، عالىمبەك كەنجەباەۆ (قۇرامانىڭ باس باپكەرى) - 424 440 تەڭگە;

زاكير سافيۋللين (بوكس) - 4 244 600 تەڭگە، شاميل مۋحتياروۆ ء(بىرىنشى باپكەرى) - 424 460 تەڭگە، زاڭعار قاسقاەۆ (جەكە جاتتىقتىرۋشىسى) - 3 395 680 تەڭگە، عالىمبەك كەنجەباەۆ (قۇرامانىڭ باس باپكەرى) - 424 460 تەڭگە;

ميلاد كاريمي (گيمناستيكا) - 4 244 600 تەڭگە، تاحير كاشكۋلي ء(بىرىنشى باپكەرى) - 424 460 تەڭگە، ستەپان گورباچەۆ (جەكە باپكەرى) - 3 395 680 تەڭگە، الەكساندر كيم (قۇرامانىڭ باس باپكەرى) - 424 460 تەڭگە;

دانيار قايسانوۆ (ەركىن كۇرەس) - 4 251 300 تەڭگە، مەيىربەك بايجانوۆ ء(بىرىنشى باپكەرى) - 424 130 تەڭگە، اسلان بايعۇلوۆ (جەكە جاتتىقتىرۋشىسى) - 3 401 040 تەڭگە، اسەت سەرىكباەۆ (قۇرامانىڭ باس باپكەرى) - 424 130 تەڭگە;

داۋلەت نيازبەكوۆ (ەركىن كۇرەس) - 4 243 200 تەڭگە، ءابۋتالىپ امانوۆ ء(بىرىنشى باپكەرى) - 424 320 تەڭگە + 3 394 560 (جەكە باپكەرى رەتىندە)، اسەت سەرىكباەۆ (قۇرامانىڭ باس باپكەرى) - 424 320 تەڭگە.

سوڭعى جاڭالىقتار

پاگانيني

ونەر • كەشە

وتىز جىلدىققا وي قورىتقان

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار