ANTIKOR • 15 ماۋسىم، 2021

جەمقورلىققا قارسى اگەنتتىك مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىمەن كەڭەس وتكىزدى

119 رەت كورسەتىلدى

سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىمەن جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ تاپسىرمالارىن ورىنداۋ كەزىندە سىبايلاس جەمقورلىق كورىنىستەرىنە قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

كەڭەستى اشقان اگەنتتىك توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2021 جىلعى 18 شىلدەدەگى كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيانىڭ تارالۋىن بولدىرماۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى كەڭەستە بەرگەن تاپسىرماسى بويىنشا ۆەدومستۆو جۇرگىزگەن جۇمىستىڭ ناتيجەلەرىن ۇسىندى.

«پاندەميادان تۋىنداعان ەكونوميكالىق قيىندىقتارعا قاراماستان، مەملەكەت كارانتيندىك ءىس-شارالارعا جۇمىلدىرىلعان دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتكەرلەرىن قارجىلاي قولداۋعا 179 ملرد تەڭگەدەن استام قاراجات ءبولدى. بۇل قاراجاتتى ءبولۋ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەتتىڭ ءجىتى نازارىندا»، دەپ اتاپ ءوتتى.

اگەنتتىكتىڭ جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە 4 وڭىردە مەديتسينالىق ۇستەماقى تولەۋ كەزىندە مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ لاۋازىمدى تۇلعالارى تاراپىنان (شىمكەنت ق.، الماتى، اقمولا جانە جامبىل وبلىستارى) زاڭسىز ءىس-ارەكەتتەر فاكتىلەرى انىقتالدى.

كەڭەستە زاڭسىز تولەمنىڭ ەڭ كوپ تارالعان قىلمىستىق سحەمالارى جانە ولاردىڭ قۇقىقتىق سالدارى ايتىلدى.

سونداي-اق اۋديتوريانىڭ نازارىنا تالداۋ بارىسىندا انىقتالعان دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمدارىنىڭ قىزمەتىندەگى سىبايلاس جەمقورلىق كورىنىستەرىنە ىقپال ەتەتىن فاكتورلار ۇسىنىلدى.

انتيكور پىسىقتاعان ماتەريالداردى اكىمدىكتەر سىبايلاس جەمقورلىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋدى كۇشەيتۋ ءۇشىن پايدالاناتىن بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اۋەزوۆ جانە تۇركى الەمى

رۋحانيات • بۇگىن، 21:22

اسكەردەگى الىمجەتتىك

قوعام • بۇگىن، 21:17

يدەولوگيا

رۋحانيات • بۇگىن، 21:11

مەيىرىم مەن قاتىگەزدىك

رۋحانيات • بۇگىن، 21:09

ەسكى مەن جاڭا اراسى

رۋحانيات • بۇگىن، 21:07

بي پاديشاسى

رۋحانيات • بۇگىن، 21:01

ساپا قايتسە جاقسارادى؟

قازاقستان • بۇگىن، 21:00

قايىرىمدىلىقتىڭ ۇلگىسى

قازاقستان • بۇگىن، 20:58

ساق ءداۋىرىنىڭ تاسى

تانىم • بۇگىن، 20:52

ۇقساس جاڭالىقتار