سپورت • 09 مامىر، 2021

گرەك-ريم كۇرەسىنەن وليمپيادا جولداماسىن يەلەنگەن بالۋاندار

212 رەت كورسەتىلدى

بولگاريانىڭ استاناسى – سوفيادا ءوتىپ جاتقان ىرىكتەۋ ءتۋرنيرىنىڭ ناتيجەسى بويىنشا گرەك-ريم كۇرەسىنەن مىنا بالۋاندار وليمپيا ويىندارىنىڭ جولداماسىنا يەلىك ەتتى.

60 كيلو – ۆيكتور چيابانۋ (مولدوۆا) مەن ارمەن مەليكيان (ارمەنيا)

67 كيلو – پارۆيز ناسيبوۆ (ۋكراينا) مەن كارەن اسلانيان (ارمەنيا)

77 كيلو – رافيك گۋسەينوۆ (ءازىربايجان) پەن ايك مناتسكانيان (بولگاريا)

87 كيلو – زۋرابي داتۋناشۆيلي (سەربيا) مەن يۆان حۋكلەك (حورۆاتيا)

97 كيلو – الەكس سەرگو سزوكە (چەحيا) مەن ارتۋر وماروۆ (چەحيا)

130 كيلو – الين الەكسۋس (رۋمىنيا) پەن ەلياس كۋوسمانەن (فينليانديا)

سوڭعى جاڭالىقتار

بيىل 755 اۋىل اكىمى سايلانادى

قوعام • بۇگىن، 12:15

ۇقساس جاڭالىقتار