Marzhan Tileubekova«Egemen Qazaqstan»
4123 ماتەريال تابىلدى

قازاقستان • 24 مامىر، 2020

قازاقستاندا كوروناۆيرۋسقا قاتىستى شەكتەۋ شارالارى كۇشەيدى

باس مەملەكەتتىك سانيتارلىق دارىگەر ايجان ەسماعامبەتوۆا قازاقستان حالقى اراسىندا كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنىڭ الدىن الۋ جونىندەگى شارالاردى ودان ءارى كۇشەيتۋ تۋرالى قاۋلى قابىلدادى. بۇل تۋرالى تاۋارلار مەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قوعام • 24 مامىر، 2020

ەلجان ءبىرتانوۆ ورازا ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى

دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلجان ءبىرتانوۆ قازاقستاندىقتاردى ورازا ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.

رۋحانيات • 24 مامىر، 2020

ديماش قۇدايبەرگەن جاڭا جوباسىن تانىستىردى

مانگا D’R’S’ - ءانشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ كاسىبي سۋرەتشىلەر مەن ستسەناريستەر كومانداسى ازىرلەگەن رەسمي جوباسى. ول الەمنىڭ 8 تىلىنە اۋدارىلعان. جوبانىڭ العاشقى شىعارىلىمى بۇگىن ءانشىنىڭ تۋعان كۇنىندە جاريالاندى. بۇل تۋرالى dimashmanga.com سايتىندا جاريالاندى.

ايماقتار • 24 مامىر، 2020

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تاعى 2 ادام ىندەت جۇقتىردى

COVID-19-دىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميتەت شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تاعى 2 ادامنىڭ كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانىن حابارلادى.

كوروناۆيرۋس • 24 مامىر، 2020

اقتوبە وبلىسىندا 18 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىردى

COVID-19 تارالۋىنا جول بەرمەۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا اقتوبە وبلىسىندا 18 ادامنىڭ كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانىن حابارلادى.

كوروناۆيرۋس • 24 مامىر، 2020

الەمدە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 5،4 ميلليوننان استى

COVID-19 تارالۋىنا جول بەرمەۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميتەت بۇگىن الەمدە 5 409 332 ادامنىڭ كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانىن حابارلادى.

رۋحانيات • 24 مامىر، 2020

ايت مەرەكەسىن جاقسىلىقتىڭ جارشىسى دەۋگە تولىق نەگىز بار - ماۋلەن اشىمباەۆ

پارلامەنت سەناتىنىڭ توراعاسى ماۋلەن اشىمباەۆ قازاقستاندىقتاردى ورازا ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.

رۋحانيات • 24 مامىر، 2020

بۇگىن ايت نامازى وقىلا ما؟

يسلام دىنىندە كەز كەلگەن مەرەكە عيباداتپەن باستاۋ الادى. شاريعاتىمىز بويىنشا ايت نامازىن جاماعاتپەن وقۋ – ءۋاجىپ. الايدا، بيىلعى ورازا ايت نامازى ەلىمىزدەگى كارانتين جاعدايىنا بايلانىستى مەشىتتەردە جاماعاتپەن وتكىزىلمەيدى. بۇل تۋرالى قمدب ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

رۋحانيات • 24 مامىر، 2020

اسقار مامين قازاقستان مۇسىلماندارىن ورازا ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى

پرەمەر-مينيستر اسقار مامين قازاقستان مۇسىلماندارىن ورازا ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

رۋحانيات • 24 مامىر، 2020

باس ءمۇفتي: ورازا ايت – وتباسىلىق مەرەكە

قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ توراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى ورازا ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.