Marzhan Tileubekova«Egemen Qazaqstan»
4123 ماتەريال تابىلدى

كوروناۆيرۋس • 24 مامىر، 2020

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 8300-دەن استى

COVID-19 تارالۋىنا جول بەرمەۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميتەت وتكەن تاۋلىكتە تاعى 403 ادامنىڭ كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانىن حابارلادى.

پرەزيدەنت • 24 مامىر، 2020

پرەزيدەنت ورازا ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ قازاقستان مۇسىلماندارىن ورازا ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

رۋحانيات • 24 مامىر، 2020

بۇگىن - ورازا ايت مەرەكەسى

بۇگىن مۇسىلمان قاۋىمى ءۇشىن ۇلىق مەرەكە – ورازا ايت باستالدى.

پرەزيدەنت • 23 مامىر، 2020

قاسىم-جومارت توقاەۆ پاكىستان پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتتى

مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقىنىڭ جانە جەكە ءوزىنىڭ اتىنان كاراچي قالاسىنىڭ «دجيننا» حالىقارالىق اۋەجايى ماڭىندا اپاتقا ۇشىراعان ۇشاقتا قازا تاپقان جانە زارداپ شەككەن ادامدارعا بايلانىستى پاكىستان پرەزيدەنتى اريف الۆي مەن سول ەلدىڭ حالقىنا كوڭىل ايتىپ، جەدەلحات جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

ايماقتار • 23 مامىر، 2020

COVID-19: 5 ناۋقاس رەانيماتسيادان تۇراقتى پالاتاعا اۋىستىرىلدى

قازاقستاندا COVID-19 ۆيرۋسىن جۇقتىرعان 5 ناۋقاس رەانيماتسيادان تۇراقتى پالاتاعا اۋىستىرىلدى. بۇل تۋرالى Coronavirus2020.kz حابارلادى.

قوعام • 23 مامىر، 2020

ەلوردادا تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى قايتا جانداندى

ەلورداداعى ەڭ پروبلەمالىق قۇرىلىستاردىڭ ءبىرى قايتا جانداندى. قۇرىلىس جۇمىستارى «شىعىس» توبىنىڭ تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ 2ا، 2ۆ، 3ا، 3ۆ نىساندارىندا باستالدى.

ۇكىمەت • 23 مامىر، 2020

اسقار مامين الماتى وبلىسىندا گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستاردىڭ جاي-كۇيىمەن تانىستى

پرەمەر-مينيستر اسقار مامين جۇمىس ساپارى اياسىندا الماتى وبلىسىنداعى اۋىل شارۋاشىلىعى جانە سۋ شارۋاشىلىعىنىڭ، سونداي-اق تۇرعىن ءۇي جانە ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمنىڭ دامۋىن تەكسەردى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

قوعام • 23 مامىر، 2020

نۇر-سۇلتان اۆتوبۋستارى لينياعا شىعار الدىندا تولىق دەزينفەكتسيادان وتەدى

قوعامدىق كولىكتىڭ جاندانۋىنا بايلانىستى اۆتوبۋستار مەن ايالدامالاردا كۇندەلىكتى دەزينفەكتسيا جاسالىنادى. لينياعا شىعارىلار الدىندا ءار اۆتوبۋس دەزينفەكتسيالانادى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قوعام • 23 مامىر، 2020

نۇر-سۇلتاندا Covid-19 جۇقتىرۋ قاۋپى بار ورىندار زالالسىزداندىرىلىپ جاتىر

ەلوردادا ساياباقتار، گۇلزارلار، قوعامدىق كەڭىستىكتەر، الەۋمەتتىك نىساندار اۋماعى، بازارلار، ساۋدا ورتالىقتارى، ايالدامالار، اۆتوبۋستار دەزينفەكتسيالانىپ جاتىر. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

كوروناۆيرۋس • 23 مامىر، 2020

قازاقستاندا كوروناۆيرۋستان ەمدەلىپ شىققاندار سانى 4100-دەن استى

مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ شۇعىل شتابى ەلىمىزدە تاعى 72 ادامنىڭ كوروناۆيرۋستان ايىققانىن حابارلادى.