Egemen Qazaqstan
10115 ماتەريال تابىلدى

ۇكىمەت • 31 قاڭتار، 2020

الماتىدا ەاەو دامۋ باعىتى تالقىلاندى

ءا.ا. سمايىلوۆ الماتىداعى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى قارجى مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قوعام • 31 قاڭتار، 2020

ەلوردادا «ءبىز بىرگەمىز» مەيىرىمدىلىك ەستافەتاسى جالعاسۋدا

مينۋس وتىز گرادۋس ايازدا نۇر-سۇلتان تۇرعىندارى قايىرىمدى شارالار لەبىمەن جىلىنۋدا. بۇگىن جاستار ەرىكتىلەر قالالىقتارعا ىستىق شاي تاراتۋدى ۇيىمداستىردى. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قوعام • 31 قاڭتار، 2020

ەلوردادا ااك تاعايىنداۋ بويىنشا 7 579 وتباسىعا كەڭەس بەرىلدى

ەلوردانىڭ جۇمىسپەن قامتۋ جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ باسقارماسى از قامتىلعان ازاماتتارعا جاڭا فورماتتاعى اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك كورسەتۋ بويىنشا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ۇكىمەت • 31 قاڭتار، 2020

ق. مايگەلدينوۆ: وداق ىشىندەگى ءوزارا تاۋار اينالىمى 32%-عا ءوستى

بۇگىندە ەڭبەك ەتۋشىلەر وداق ىشىندە ەركىن قوزعالىپ، قوسىمشا تالاپتار مەن رۇقساتتارسىز جۇمىس ىستەيدى، ولاردىڭ ديپلومدارى ءوزارا مويىندالادى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

سپورت • 31 قاڭتار، 2020

سپورتتىق گيمناستيكادان الەم كۋبوگىنە قاتىساتىن سپورتشىلار قۇرامى بەلگىلى بولدى

سپورتتىق گيمناستيكادان الەم كۋبوگىنە قاتىساتىن قازاقستاندىق سپورتشىلار ءتىزىمى بەلگىلى بولدى. بۇل جايىندا ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتى حابارلادى.

ۇكىمەت • 31 قاڭتار، 2020

ەلسيار قاناعاتوۆ:توكيو وليمپياداسىنا دايىندىق قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر

مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ كەڭەيتىلگەن القا ماجىلىسىندە ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتى سپورت ديرەكتسياسىنىڭ باسشىسى ەلسيار قاناعاتوۆ توكيو وليمپياداسى قارساڭىنداعى ۇوك-ءتىڭ اتقارىپ جاتقان جۇمىستارىمەن تانىستىردى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ۇكىمەت • 31 قاڭتار، 2020

نۇرعيسا داۋەشوۆ: وتكەن جىلى 100-دەن اسا ءىرى جوبا ىسكە اسىرىلدى

مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىندە وتكەن كەڭەيتىلگەن القا ماجىلىسىندە نۇرعيسا داۋەشوۆ تاريحي-مادەني مۇرامىزدى ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا مۋزەيلەردىڭ  ەلىمىزدە جانە شەتەلدە وتكىزگەن كورمەلەرىنىڭ سانى سوڭعى 3 جىلدا 29،4 %-عا وسكەنىن جەتكىزدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ۇكىمەت • 31 قاڭتار، 2020

مينيسترلىكتىڭ كەڭەيتىلگەن القا ءماجىلىسى ءوتتى

«استانا بالەت» تەاترىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى وتكەن جىلدى قورىتىندىلاۋعا جانە بيىلعى جىلدىڭ جوسپارلارىن تالقىلاۋعا ارنالعان كەڭەيتىلگەن القا ءماجىلىسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

الەم • 31 قاڭتار، 2020

رۋمىنيادا 5،2 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى

رۋمىنيانىڭ ۇلتتىق فيزيكا ينستيتۋتىنىڭ حابارلاۋىنشا، رۋمىنيانىڭ شىعىسىندا 5،2 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى. بۇل جايىندا ريا اگەنتتىگى جاريالادى.

الەم • 31 قاڭتار، 2020

دارحان قىدىرالى ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم مينيسترىمەن كەزدەستى

حالىقارالىق تۇركى اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى دارحان قىدىرالى ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم ءمينيسترى دجەيحۋن بايراموۆپەن كەزدەستى.