Egemen Qazaqstan
13381 ماتەريال تابىلدى

تاعايىنداۋ • 04 مامىر، 2019

پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆ بىرقاتار تاعايىنداۋلار جاسادى

پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى اسكەرلەرىنىڭ جاڭا قولباسشىلارىن تاعايىندادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پرەزيدەنت • 04 مامىر، 2019

قاسىم-جومارت توقاەۆ حالىقارالىق تۇركى اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتىن قابىلدادى

قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆ حالىقارالىق تۇركى اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى دارحان قىدىرالىنى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ساياسات • 04 مامىر، 2019

​Nuclear Discussion Forum at the UN: Representatives of all nuclear-weapon-free zones to meet in Nur-Sultan

It is reported by the press service of MFA.

ايماقتار • 04 مامىر، 2019

قىزىلوردادا Iت-ەشەلون جوباسى جۇزەگە اسۋدا

جوبا اياسىندا 200 ادام ستارتاپتار مەن تەحنولوگيالىق كاسىپكەرلىك بويىنشا ءبىلىم الادى. وقۋ ۇدەرىسى سەمينارلار مەن ۆوركشوپتار، كەزدەسۋلەر مەن بيزنەس-ويىندار تۇرىندە ۇيىمداستىرىلادى. بۇل تۋرالى قىزىلوردا وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ەكونوميكا • 03 مامىر، 2019

ونلاين باقىلاۋ اپپاراتىنىڭ تيىمدىلىگى

2020 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ تىركەۋ جانە دەرەكتەر جيناۋ فۋنكتسياسى بار ونلاين باقىلاۋ-كاسسالىق ماشينالارىن ەنگىزۋ كوزدەلگەن. مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى وسى ماسەلەنى ءتۇسىندىرىپ بەردى.

رۋحانيات • 03 مامىر، 2019

گلينكا اتىنداعى مۋزىكا مەكتەبىنە ەستاي بەركىمباي ۇلىنىڭ ەسىمى بەرىلدى

ەكىباستۇز قالاسىنداعى گلينكا اتىنداعى مۋزىكا مەكتەبىنە ەستاي بەركىمباي ۇلىنىڭ ەسىمى بەرىلدى. بۇل تۋرالى كۇيشى قايرات ايتباەۆ ءوزىنىڭ فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىندا جاريالادى.

ايماقتار • 03 مامىر، 2019

الماتى وبلىسىندا «Egemen Qazaqstan» گازەتىنىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويى اتاپ ءوتىلدى

«Egemen Qazaqstan» گازەتىنىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويىن اتاپ ءوتۋدى ايماقتار اراسىندا العاشقى بولىپ الماتى وبلىسى باستادى.

03 مامىر، 2019

بىرىڭعاي جيىنتىق تولەمدى SMS ارقىلى تولەۋ مۇمكىندىگى ىسكە قوسىلدى

ۇلتتىق پوشتا وپەراتورى Wooppay-مەن بىرلەسە SMS ارقىلى بىرىڭعاي جيىنتىق تولەمدى (بجت) تولەۋگە مۇمكىندىكتى ىسكە اسىردى. ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ ەلەكتروندىق اقشا جۇيەسىمەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىگى جاقىن ارادا SMS ارقىلى ينتەرنەت-دۇكەندەردىڭ سالىقتارىن جانە تاۋارلارىن تولەۋدى باستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

قوعام • 03 مامىر، 2019

ەركىندىگى جوق ەلدىڭ ەرتەڭى جوق

ۇلتتىق تاۋەلسىزدىگىمىز ەل ەكونوميكاسى مەن ساياسات سالاسىنان وزگە رۋحانيا­ت ارنالارىنىڭ دا باعىت-باعدارىن ايقىنداپ، كەڭ ورىستەر اشتى. اسىرەسە ەلىمىزدىڭ تاريحى مەن سالت-ءداستۇرى، ءدىن مەن ءدىل اراقاتىناسى، مادەني-رۋحاني باعىتتار، ءتىل مەن ءتالىم-تاربيە ارنالارى ايقىندالىپ، جاسامپازدىق جولىنا باتىل قادامدار جاسالدى. مەملەكەتتىڭ الەۋمەتتىك ساياساتى، قوعامدىق ءومىردىڭ دامۋ ۇدەرىستەرى، اسىرەسە بۇل باعىتتا ءبىلىم مەن عىلىم، مادەنيەت پەن دەنساۋلىق سالاسىنىڭ باسىمدىق الۋى قالىڭ كوپشىلىكتىڭ ىقىلاسىن ارتتىرىپ، جاڭا ۋاقىتتىڭ رۋحىن پاش ەتتى.

قازاقستان • 03 مامىر، 2019

الداعى سايلاۋ ەل دامۋىنا سەرپىن بەرەدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى قازاقستان ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ (قسزي) ۇيىمداستىرۋىمەن «قازاقستانداعى 2019 جىلعى سايلاۋ: ىشكى جانە سىرتقى ساياساتتىڭ ساباقتاستىعى مەن تۇراقتىلىعى» تاقىرىبىندا ساراپشىلار پىكىرتالاسى ءوتتى.