ANTIKOR • 09 قىركۇيەك، 2021

بيۋدجەت قاراجاتىن جىمقىرعان ادۆوكات سوتتالدى

43 رەت كورسەتىلدى

اقمولا وبلىسى ادۆوكاتتار القاسىنىڭ ادۆوكاتى مەملەكەت كەپىلدىك بەرگەن زاڭ كومەگىن كورسەتۋ كەزىندە جۇمسالعان ۋاقىت تۋرالى كورىنەۋ جالعان مالىمەتتەردى ەنگىزىپ، تەرگەۋشىنىڭ اتىنان 10 ملن. تەڭگەگە جۋىق سوماعا 15 جالعان قاۋلى دايىنداعان. بۇل تۋرالى قر ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلايدى، دەپ جازادى Egemen.kz.

قر ادىلەت مينيسترلىگى قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتار بويىنشا ادۆوكات كورسەتەتىن مەملەكەت كەپىلدىك بەرگەن زاڭ كومەگىن بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن تولەۋ تۋرالى قاۋلىلارعا تالداۋ جۇرگىزدى.

جوعارىدا اتالعان ءىس-ارەكەتتەردىڭ سالدارىنان اقمولا وبلىسىنىڭ ادۆوكاتى 9،6 ملن.تەڭگەدەن استام اقشا قاراجاتىن زاڭسىز العانى انىقتالدى.

سوت ۇكىمىمەن ادۆوكات قر قك 190-بابىنىڭ 3-بولىگى 1) تارماعى، 385-بابىنىڭ 1-بولىگىندە كوزدەلگەن قىلمىستاردى جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى.

سوت 3،5 جىلعا باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسىن تاعايىندادى.

سونداي-اق، قر قك 50-بابىنىڭ 3-بولىگى نەگىزىندە ادۆوكات بەس جىل مەرزىمگە ادۆوكاتتىق قىزمەتپەن جانە زاڭ قىزمەتتەرىن كورسەتۋ جونىندەگى قىزمەتپەن اينالىسۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى.

ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى جانە ادىلەت مينيسترلىگى ادۆوكاتقا ادۆوكاتتىق قىزمەتپەن اينالىسۋعا بەرىلگەن ليتسەنزيانىڭ قولدانىسىن توقتاتتى.

سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ بارىسىندا ادۆوكاتپەن جىمقىرىلعان اقشا قاراجاتى بيۋدجەتكە قايتارىلدى.

بۇدان باسقا، 2021 جىلعى ساۋىردەن باستاپ ەلىمىزدىڭ بۇكىل اۋماعىندا مەملەكەت كەپىلدىك بەرگەن زاڭ كومەگىنە بولىنەتىن بيۋدجەت قاراجاتىن جۇمساۋدىڭ اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەتىن «ە-زاڭ كومەگى» اقپاراتتىق جۇيەسى جۇمىس ىستەيدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

تاعى 1650 قازاقستاندىق ىندەت جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:00

سوفيادان ولجالى ورالدى

سپورت • بۇگىن، 08:40

جاس تەننيسشىلەر جارادى

تەننيس • بۇگىن، 08:32

تۇتىنۋشى قۇقىعىن قورعايدى

قازاقستان • بۇگىن، 08:27

ۇقساس جاڭالىقتار