سپورت • 13 ماۋسىم، 2021

ايەلدەر اراسىندا الەم چەمپيوناتىندا جۇلدە العان دزيۋدوشىلار

75 رەت كورسەتىلدى

بۋداپەشتە دزيۋدودان وتكەن الەم چەمپيوناتىنىڭ ايەلدەر سايىسىندا ەسىمدەرى تومەندە اتالعان بالۋانداردىڭ باق جۇلدىزدارى جانىپ، جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى:

48 كيلو: 1. ناتتسۋمي تسۋنودا (جاپونيا)، 2. ۆاكانا كوگا (جاپونيا)، 3. ۋرانتسەتسەگ مۇڭباتىن (موڭعوليا) مەن دجۋليا فيگەروا (يسپانيا).

52 كيلو: 1. اي شيشيمە (جاپونيا)، 2. انا بوكس پەرەس (يسپانيا)، 3. فابين كوچەر (شۆەيتساريا) مەن گەفەن پريمو (يزرايل).

57 كيلو: 1. دجەسسيكا كليمكايت (كانادا)، 2. موموتاماوكي (جاپونيا)، 3. نورا گياكوۆا (كوسوۆو) مەنتەرەزا شتول (گەرمانيا).

63 كيلو: 1. كلاريسس اگبەنەنۋ (فرانتسيا)، 2. اندرەيا لەشكي (سلوۆەنيا)، 3. ساننە ۆەرمەر (نيدەرلاند) مەن انيا وبرادوۆيچ (سەربيا).

70 كيلو: 1. باربارا ماتيچ (حورۆاتيا)، 2. يوكە ونو (جاپونيا3. ساننە ۆان دەيكە (نيدەرلاند) مەن ميحاەلا پوللەرس (اۋستريا).

78 كيلو: 1. انا ماريا ۆاگنەر (گەرمانيا)، 2. مادەلەينە مالونگا (فرانتسيا)، 3. مامي ۋمەكي (جاپونيا) مەن گيۋشە ستەەنحەيس (نيدەرلاند).

+78 كيلو: 1.سارا اساحينا (جاپونيا)، 2. ۆاكابا توميتا (جاپونيا)، 3. ماريا سۋلەن التحەمان (برازيليا) مەن بەاتريز سوۋزا (برازيليا).

سوڭعى جاڭالىقتار

بۇعىبۇلاۋ

قازاقستان • كەشە

جۇزە ءبىلۋ – ءومىر

قوعام • كەشە

ولكەتانۋشى

قازاقستان • كەشە

كەبەنەك

تاريح • كەشە

ساۋكەلە

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار