سپورت • 13 ماۋسىم، 2021

ەرلەر اراسىندا الەم چەمپيوناتىندا جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلگەن دزيۋدوشىلار

105 رەت كورسەتىلدى

ماجارستاننىڭ باس شاھارى – بۋداپەشتە دزيۋدودان وتكەن الەم چەمپيوناتىنىڭ ەرلەر سايىسىندا ەسىمدەرى تومەندە اتالعان بالۋاندار جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى:

60 كيلو: 1. ياگو ابۋلادزە (رەسەي)، 2. عۇسمان قىرعىزباەۆ (قازاقستان)، 3. حارامات گۋسەينوۆ ء(ازىربايجان) پەن فرانسيسكو گارريگوس (يسپانيا).

66 كيلو: 1. 1. دزەسيرو مارۋياما (جاپونيا)، 2. مانۋەل لومباردو (يتاليا)، 3. ياكۋب شاميلوۆ(رەسەي) پەن يوندونپەرنەنلەي باسحۋ (موڭعوليا).

73 كيلو: 1. لاشا شاۆداتۋاشۆيلي (گرۋزيا)، 2. توممي ماسياس (شۆەتسيا)، 3.  سويشي حاسيموتو (جاپونيا) مەن ءبىلال چيلوعىلى (تۇركيا).

81 كيلو: 1. ماتتيس كااس (بەلگيا)، 2. توتو گريگالاشۆيلي (گرۋزيا)، 3. فرانك دە ۆيت (نيدەرلاند) پەن انري ەگۋتيزدە (پورتۋگاليا).

90 كيلو: 1. نيكولوز شەرازاديشۆيلي (يسپانيا)، 2. داۆلات بوبونوۆ (وزبەكستان)، 3. ماركۋس نيۋمان(شۆەتسيا) مەن كريستيان توتت (ماجارستان).

100 كيلو: 1. جورجە فونسەكا (پورتۋگاليا الەكساندر كۋكولج (سەربيا)، 3. ۆارلام ليپەرتەلياني (گرۋزيا) مەن يليا سۋلامانيدزە (گرۋزيا).

+100 كيلو: 1. كوكورو كاگەۋرا (جاپونيا)، 2. تەمىرلان باشاەۆ (رەسەي)، 3. ياكۋب حاممو (ۋكراينا) مەن گەلا زااليشۆيلي (گرۋزيا).

سوڭعى جاڭالىقتار

تاعى 1650 قازاقستاندىق ىندەت جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:00

سوفيادان ولجالى ورالدى

سپورت • بۇگىن، 08:40

جاس تەننيسشىلەر جارادى

تەننيس • بۇگىن، 08:32

تۇتىنۋشى قۇقىعىن قورعايدى

قازاقستان • بۇگىن، 08:27

ۇقساس جاڭالىقتار