Egemen Qazaqstan
90838 ماتەريال تابىلدى

قازاقستان • 11 قاڭتار، 2020

جاڭا ۇلگىدەگى جۇرگىزۋشى كۋالىگى ناۋرىز ايىنان باستاپ بەرىلەدى

جاڭا ۇلگىدەگى جۇرگىزۋشى كۋالىگى 2020 جىلدىڭ 1 ناۋرىزىنان بەرىلە باستايدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ايماقتار • 11 قاڭتار، 2020

الاكولدىڭ «قايىڭدى» ەت وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ ونىمدەرى نارىققا جول تارتادى

الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى اماندىق باتالوۆ الاكول اۋدانىنا جۇمىس ساپارىمەن كەلگەن پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى ەرسۇلتان بەكتۇرعانوۆ پەن مارات بوپازوۆتى بىرنەشە نىسانعا باستاپ باردى.  دەپۋتاتتار «Zhersu» ينۆەستيتسيالىق-وندىرىستىك كورپوراتسياسىنىڭ اگرارلىق وبەكتىلەرىنىڭ جۇمىس جاعدايىمەن تانىستى، - دەپ حابارلايدى الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

الەم • 11 قاڭتار، 2020

يراننىڭ اۋە قورعانىس كۇشتەرى ۋكراينالىق ۇشاقتى زىمىرانمەن اتىپ تۇسىرگەن

يران قارۋلى كۇشتەرىنىڭ باس شتابى تەگەران ماڭىندا سارسەنبى كۇنى قۇلاعان ۇشاقتى يراننىڭ اۋە قورعانىس كۇشتەرى قىزمەت زىمىرانمەن بايقاۋسىزدا اتىپ تۇسىرگەن، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اگەنتتىگى.

ايماقتار • 11 قاڭتار، 2020

قازالى اۋدانىنداعى ماسەلەلەر قانداي؟

قىزىلوردا وبلىسىنىڭ اكىمى ارال اۋدانىنا قاراستى ەلدى مەكەندەردى ارالادى. ايماق باسشىسىنىڭ جۇمىس ساپارى قازالى اۋدانىندا جالعاستى. قازالى اۋدانىنان شالعاي جاتقان ەلدى مەكەندەردەگى تۇرعىندار باستى ماسەلەلەر رەتىندە: اۋىز سۋ، بالاباقشا مەن سپورتتىق كلۋب سالۋ، اۋىل ىشىلىك جولدار مەن دارىگەرلىك امبۋلاتوريانىڭ قۇرىلىسى جانە اۋىز سۋ تارتۋ جەلىلىك قۇبىرلارىن جاڭارتۋ تۋرالى جاعدايلارىن ايتتى. 

قازاقستان • 11 قاڭتار، 2020

سەناتورعا وقۋلىقتاردىڭ ساپاسىنا قاتىستى ماسەلەلەر ايتىلدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتى تولەۋبەك مۇقاشەۆ اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورلىق-وقىتۋشىلار قۇرامىمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

قازاقستان • 11 قاڭتار، 2020

اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك تاعايىنداۋدىڭ جاڭارتىلعان تەتىكتەرى كۇشىنە ەندى

بيىلدان باستاپ اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەكتى كورسەتۋدىڭ جاڭا تەتىكتەرى ەنگىزىلدى. بۇل كومەك الەۋمەتتىك جاعدايى تومەن وتباسىلارعا تاعايىندالىپ كەلەدى. ااك تولەۋدىڭ جاڭا تەتىكتەرى، ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋ شارالارى تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ الەۋمەتتىك كومەك ساياساتىن دامىتۋ دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى اياجان جانعابىلوۆا ايتىپ بەردى. 

الەم • 29 جەلتوقسان، 2019

تۇمەن وبلىسىندا قازاق سىنىبى اشىلدى

تۇمەن وبلىسىنىڭ يشيم قالاسىندا ونلاين قازاق سىنىبى اشىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

ايماقتار • 25 جەلتوقسان، 2019

ماڭعىستاۋدا انتيكور ورتالىعىنىڭ العاشقى جيىنى ءوتتى

ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى انتيكور ورتالىعىنىڭ العاشقى جيىنى «ماڭعىستاۋ مەديا» جۋرناليستەرى مەن قىزمەتكەرلەرى اراسىندا ءوتتى. ورتالىقتىڭ قىزمەتىمەن ارىپتەستەرىن شتاب جەتەكشىسى ايسۇلۋ دۋتباەۆا تانىستىردى.  

الەم • 17 جەلتوقسان، 2019

پاكىستاننىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى پەرۆەز مۋشارراف ءولىم جازاسىنا كەسىلدى

يسلامابادتاعى ارنايى سوت القاسى پاكىستاننىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى پەرۆەز مۋشاررافتى مەملەكەتكە وپاسىزدىق جاسادى دەگەن ايىپپەن ءولىم جازاسىنا كەستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات BBC اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.

رۋحانيات • 17 جەلتوقسان، 2019

«التىن دومبىرا» – اقجايىقتا

تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي ورال قالاسىندا «تۇعىرى بيىك تəۋەلسىزدىك!» اتتى «التىن دومبىرا» رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى باستالدى. ايتىس بارىسىندا Nur Otan پارتياسىنىڭ ۇسىنىسى بويىنشا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن بەلگىلى اقىن، ايتىستىڭ ۇلكەن جاناشىرى ءجۇرسىن ەرمان «پاراسات» وردەنىمەن جانە دارىندى ايتىسكەر ايبەك قاليەۆ «قۇرمەت» وردەنىمەن ماراپاتتالدى. ەكى كۇنگە ارنالعان بۇل ونەر سايىسى Nur Otan پارتياسىنىڭ قولداۋىمەن، مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى مەن باتىس قازاقستان وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتۋدە.