Egemen Qazaqstan
10 ماتەريال تابىلدى

قازاقستان • 13 اقپان، 2020

ەلوردانىڭ ەكى اقىلى ۋچاسكەسىندە جاپپاي جول-كولىك وقيعاسى بولدى (ۆيدەو)

ابىراي بولعاندا، قازا بولعاندار جوق. ءبىرىنشى اپات 2020 جىلدىڭ 13-اقپانىندا شامامەن 15:00-دە «ششۋچينسك-نۇر-سۇلتان» باعىتىندا بولعان. بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» ۇك» اق ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ باسشىسى حابارلادى.

رۋحانيات • 26 شىلدە، 2019

تاتارستاننىڭ باس تەلەارناسى دا اباي ولەڭدەرىن وقىدى

«تاتارستان: جاڭا عاسىر» تەلەراديو كومپانياسى ۇلى ابايدىڭ 175 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان ولەڭ وقۋ ەستافەتاسىن جالعاستىردى.

رۋحانيات • 18 شىلدە، 2019

اباي ولەڭدەرىن وقۋ ەستافەتاسى قىرعىز ەلىندە جالعاستى (ۆيدەو)

بۇل تۋرالى ماناسشى، قىرعىزستاندىق رىسباي يساكوۆ الەۋمەتتىك پاراقشاسىندا جازدى.

رۋحانيات • 13 شىلدە، 2019

«Egemen Qazaqstan» رگ» اق باسقارما توراعاسى دارحان قىدىرالى اباي ولەڭدەرىنەن ءۇزىندى وقۋ ەستافەتاسىن جالعاستىردى

كۇنى كەشە قاراعاندى وبلىسىنىڭ اكىمى ەرلان قوشانوۆ ەستافەتانى بەلگىلى اقىن سەرىك اقسۇڭقارعا، ۇلتتىق بانك توراعاسى ەربولات دوساەۆقا، نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمى التاي كولگىنوۆكە جانە "Egemen Qazastan" گازەتىنىڭ باسقارما توراعاسى دارحان قىدىرالىگە جولداعان ەدى.

رۋحانيات • 12 شىلدە، 2019

اباي ولەڭدەرىن وقۋ ەستافەتاسىن وزگە ۇلت وكىلدەرى دە قولداۋدا (ۆيدەو)

اباي ولەڭدەرىن وقۋ ەستافەتاسىن ورىس حالقى دا جالعاستىرىپ جاتىر. ۆيكتوريا ەسىمدى ورىس قىزى ابايدىڭ "ولەڭ - ءسوزدىڭ پاتشاسى، ءسوز ساراسى" اتتى ولەڭىن قازاق تىلىندە وقىپ، ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك پاراقشاسىندا جۇكتەدى.

قوعام • 10 شىلدە، 2019

ەلميرا سۋحانبەرديەۆاعا قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى

نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ ەسىل اۋداندىق سوتىندا قر ءبىلىم جانە عىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى بولعان ەلميرا سۋحانبەرديەۆاعا قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ايماقتار • 09 شىلدە، 2019

ەلورداداعى ەليتالى «بريتان كۆارتالى» تك ورتەنىپ جاتىر

توتەنشە جاعداي كوميتەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءورت الماتى اۋدانىنىڭ سارقىراما قيىلىسىنداعى 6 قاباتتى ۇيدەن شىققان. وقيعا تۋرالى اقپارات كەشكى ساعات 19.39-دا تۇسكەن.

ساياسات • 24 ماۋسىم، 2019

ارىس تۇرعىندارى تولىق ەۆاكۋاتسيالانادى - ومىرزاق شوكەەۆ (ۆيدەو)

تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى ومىرزاق شوكەەۆ ارىس قالاسىنداعى جارىلىسقا قاتىستى جاعدايدى ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

پرەزيدەنت • 10 ءساۋىر، 2019

رەسەيلىك ساراپشى «توقاەۆ – ۋاقىتشا پرەزيدەنت ەمەس» دەدى

رەسەيلىك ساراپشى لەونيد ملەچين ءوزىنىڭ YouTube-تاعى ارناسىندا قازاقستانداعى پرەزيدەنتتىك سايلاۋعا توقتالىپ، قاسىم-جومارت توقاەۆ تۋرالى پىكىرىمەن ءبولىستى.