حوككەي • 01 اقپان، 2023

«بارىس» قازاندىق «اق بارىسپەن» كەزدەسەدى

59 رەت كورسەتىلدى

بۇگىن قازان قالاسىندا قۇرلىقتىق حوككەي ليگاسىنىڭ تۇراقتى ماۋسىمىنىڭ ماتچى وتەدى، وندا «اق بارىس» ءوز الاڭىندا «بارىستى» قابىلدايدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz Sports.kz سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

«اق بارىس» - «بارىس» ماتچىنىڭ تىكەلەي ترانسلياتسياسى استانا ۋاقىتىمەن ساعات 22:00-دە باستالىپ، Qazsport تەلەارناسىنان كورسەتىلەدى.

57 ويىننان كەيىن «اق بارىس» كومانداسىنىڭ ەنشىسىندە 73 ۇپاي بار، ال استانالىق «بارىستىڭ» 59 كەزدەسۋدەن كەيىن 57 ۇپايى بار. «اق بارىس» ءوزىنىڭ سوڭعى تۇراقتى ماتچىندا چەليابى «تراكتورىن» ءوز الاڭىندا 6:0 ەسەبىمەن ۇتتى، ال ءوز «بارىس» ءوز الاڭىندا قوسىمشا ۋاقىتتا ماسكەۋلىك «دينامو» كومانداسىنان 1:2 ەسەبىمەن ۇتىلدى.

ايتا كەتەيىك، قحل-داعى سوڭعى ءتورت كەزدەسۋدىڭ بىرەۋىندە عانا «بارىس» جەڭىسكە جەتتى.

ۇقساس جاڭالىقتار