قازاقستان • 18 قاڭتار، 2022

الماتىدا قالىڭ تۇماننان اۋە رەيستەرى شەگەرىلۋدە

5667 رەت كورسەتىلدى

الماتىنى قالىڭ تۇمان باستى. قالا تۇرعىندارى الەۋمەتتىك جەلىلەردە سۋرەتتەردى ءبولىستى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

18 قاڭتاردا تاڭەرتەڭ الماتىنى تۇمان باستى. بۇل رەتتە قولايسىز اۋا رايى قالانىڭ كەي بولىگىندە عانا بايقالادى.

بۇگىن ونداعان رەيس ۇشۋعا دايىندالعان. سونداي-اق ءدال وسىنداي مولشەردە رەيستەر قونۋى كەرەك بولعان.

قازىرگى ساعاتتا Fly Arystan اۋەكومپانياسىنىڭ قوستانايدان كەلەتىن ءبىر رەيسى شەگەرىلگەنى بەلگىلى بولدى.

سونداي-اق الماتىدان ۇشاتىن 11 حالىقارالىق جانە ىشكى رەيس ۋاقىتىنان كەشىگىپ جاتىر. ولاردىڭ ءبىرىن Fly Arystan، ەكىنشىسىن Fly Jet، ال قالعاندارىن Air Astana ورىندايدى.

اۋەايلاعىنىڭ رەسمي سايتىندا رەيستەردىڭ ۇشۋى مەن قونۋى جاعدايىن ونلاين باقىلاۋعا بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار